Uitspraak: Accountant krijgt zijn tweede tuchtrechtelijke terechtwijzing

Een vervoersbedrijf heeft in 2012 overeenkomsten gesloten met de provincie. In de overeenkomsten is afgesproken dat het vervoersbedrijf voor de komende 4 jaar het regiotaxivervoer zal verzorgen. Op enig moment vallen de ritten tegen. Partijen treden in overleg en de provincie besluit een compensatie te betalen van ruim een miljoen euro. Het vervoersbedrijf vindt de compensatie te laag. Uiteindelijk wordt overeengekomen dat ruim een miljoen euro als voorschot wordt betaald en per maand ook nog eens een voorschot wordt uitgekeerd.

In 2013 gaat de vervoerder naar de rechter en geeft aan een schadevergoeding te willen van ruim 4,7 miljoen euro. Er wordt een overbruggingsregeling getroffen, waarin is afgesproken dat de provincie per maand een voorschot van 225 euro moet betalen en dat een schadevergoeding nog nader moet worden vastgesteld. Uiteindelijk oordeelt de rechter dat het bedrijf geen recht heeft op een schadevergoeding. Het gerechtshof deelt de nemen van deze rechter. De voorschotten moeten aan de provincie worden terugbetaald.

De vervoerder is bezig met een herschikking in het concern. Daarbij is besloten de goedlopende onderdelen te verkopen. In 2015 levert dat een bedrag van 1,3 miljoen euro op. Een aantal dochterbedrijven gaan failliet. De provincie heeft de overeenkomst doen eindigen. Vervoerder heeft de voorschotten niet aan de provincie terugbetaald.

De provincie schakelt een accountant in om uit te zoeken of het doorvoeren van een groot aantal herstructureringen de reden is geweest dat de terugbetaling niet heeft kunnen plaatsvinden. De accountant stelt vast dat dit inderdaad zo is. De herstructureringen hadden als doel de provincie te benadelen.

De vervoerder heeft een klacht ingediend bij de Kamer. De accountant zou geen hoor en wederhoor hebben toegepast bij zijn onderzoek. De tuchtrechter komt in maart tot het oordeel dat de accountant inderdaad ten onrechte geen hoor en wederhoor heeft toegepast. Er wordt een doorhaling opgelegd voor de duur van een maand.

Vervoerder besluit een nieuwe klacht in te dienen. Het betreft een rapport van de accountant die in 2017 is opgesteld. In het rapport zou staan dat de aandelen van de verkochte bedrijfsonderdelen destijds te hoog zijn gewaardeerd. Ook hier is geen hoor en wederhoor toegepast. Ook zouden diverse regels, voorschriften en standaarden niet zijn nageleefd.

Volgens de accountant kan de klacht niet ontvankelijk zijn. Het betreft wel een ander rapport, maar de inhoud is vrijwel identiek aan de klacht die eerder al aan de Kamer is voorgelegd.

Accountantskamer

De Kamer vindt niet dat sprake is van misbruik van tuchtrecht; er is geen sprake van ne bis in idem (het verbod om nogmaals over hetzelfde te klagen). Het gaat immers om een andere opdracht en een ander onderzoek. De accountant heeft verwezen naar zijn eerdere verweer in de andere zaak, maar dit volstaat niet. De accountant had hoor en wederhoor moeten toepassen. De Kamer heeft een waarschuwing gegeven aan de accountant. Dit komt omdat accountant niet het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid heeft geschonden. Wel had het vervoersbedrijf de klachten tegelijkertijd kunnen indienen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant