Uitspraak: Accountant niet integer gehandeld in verband met verdoezeling

Een accountant was werkzaam voor KPMG Curaçao. In 2011 tot en met 2012 is voor CDG de jaarrekening vastgesteld en zijn samenstellingsverklaringen afgegeven. Het bedrijf CDG was betrokken bij oplichting en witwassen. De Kamer heeft toen geoordeeld dat de accountant op grond van artikel 14 Standaard 4410 alsnog de in artikel 13 van deze Standaard bedoelde werkzaamheden noopte uit te voeren. Dit had de accountant nagelaten en daarom is niet volgens Standaard 4410 gehandeld. Daarom werd geoordeeld dat de accountant het fundamentele beginsel van deskundigheid en zorgvuldigheid had geschonden. De tuchtrechter had toen geoordeeld dat de accountant niet bewust fraudesignalen zou hebben genegeerd. KPMG is toen met het OM een schikking overeengekomen ten aanzien van de zaak.

Het OM heeft opnieuw een zaak aangespannen tegen de accountant. De accountant had het woord ‘draft’ en de naam van het accountantskantoor weg laten halen van de conceptjaarrekening. De accountant wilde zo voorkomen dat hij of het kantoor in verband zou kunnen worden gebracht met de conceptjaarrekening die nog niet was afgerond en daarom ook geen samenstelverklaring had kunnen afgeven. De accountant zelf heeft later aangegeven dat hij het woord ‘draft’ beter had kunnen laten staan.

Oordeel

De klacht wordt voor een deel gegrond verklaard. De accountant had een conceptjaarrekening aan zijn klant verstrekt. In die jaarrekening waren een aantal bankstatements niet meegenomen. De accountant moest weten dat het ging om een onvoldragen document. De klant wilde het stuk gebruiken en de accountant wist dit ook. Het document is verstrekt zonder dat het voorzien was van de aanduiding “concept”. De accountant heeft daarmee in strijd met het fundamentele beginsel van integriteit gehandeld.

Het feit dat de accountant de naam van het kantoor van het document heeft verwijderd, levert geen tuchtrechtelijke gedraging op. Op dit punt is de klacht ongegrond. In 2019 is de accountant al een waarschuwing opgelegd. Door die eerdere klacht is de accountant zowel privé als zakelijk ernstig geraakt. Daarom wordt in dit geval geoordeeld dat de klacht gegrond is, maar wordt van verdere oplegging van een maatregel afgezien.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant