Uitspraak: Accountant niet verantwoordelijk voor onjuiste aangifte inkomstenbelasting

Accountant A doet al meer dan 13 jaar aangiftes voor de inkomstenbelasting voor meneer B en zijn partner. Voor de aangifte inkomstenbelasting van 2014 heeft accountant A een aangifterapport verzonden aan meneer B. De aangifte is opgesteld aan de hand van de door meneer B verstrekte gegevens. Het rapport bestaat uit een berekening van de verschuldigde belastingen en premies. Daarbij zit nog een toelichting op deze berekening. Bij dit rapport verzoekt accountant A om een fiscaal jurist te machtigen. Zodat hij namens meneer B de aangifte inkomstenbelasting kan ondertekenen en aan de Belastingdienst kan verzenden. Meneer B heeft deze machtiging vervolgens afgegeven. Hij verklaart dat de inhoud van de aangifte in overeenstemming is met de gegevens die hij aan accountant A heeft aangeleverd.

Ruim € 73.000,- aan inkomsten niet opgenomen in aangifte inkomstenbelasting

De Belastingdienst laat enige tijd later aan accountant A weten dat zij wil afwijken van de aangifte. Verschillende inkomsten blijken niet te zijn verwerkt in de aangifte. Onder andere de inkomsten van de huisartsenpraktijk ad € 4.366,-, de inkomsten uit een bv van € 25.680,- en inkomsten uit vroegere arbeid ad € 43.116,- van de partner van meneer B. Meneer B is onaangenaam verrast en heeft zich beklaagd bij het kantoor waar accountant A werkzaam is over de onjuist ingediende aangifte.

Meneer B krijgt geen reactie van de klachtencommissie en besluit 2 maanden na het versturen van de klacht nogmaals contact op te nemen. In plaats van een reactie ontvangt hij echter een factuur. Hij stuurt vervolgens een aangetekende brief aan de directie, maar krijgt antwoord van een registeraccountant. Deze stelt dat hij enkel kan concluderen dat de juiste procedure is gevolgd. Vervolgens dient meneer B een klacht in tegen accountant A bij de Accountantskamer. Volgens meneer B heeft accountant A onjuiste inkomstenbelastingaangiften ingediend. Daarnaast is de klacht niet correct afgehandeld. De Accountantskamer acht de klacht tegen Accountant A gegrond en legt hem een waarschuwing op. De klacht over de onjuiste behandeling van de klacht acht de Accountantskamer ongegrond.

Accountant stelt dat hij inhoudelijk niet betrokken was bij opstellen van de aangifte

Vervolgens stelt Accountant A vervolgens hoger beroep in tegen de uitspraak bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Accountant A stelt dat het opstellen van de aangiften inkomstenbelasting over 2014 niet onder zijn verantwoordelijkheid valt. Volgens Accountant A zijn de aangiften opgesteld door een assistent-accountant en daarna beoordeeld door een fiscaal jurist. Daardoor is accountant A niet inhoudelijk betrokken geweest bij het opstellen van de aangifte. Daarnaast is het volgens accountant A de verantwoordelijkheid van meneer B om juiste en volledige gegevens aan te leveren.

Accountant A heeft ter zitting verklaard dat het inhoudelijke werk voor belastingaangiften al vanaf 2008 wordt uitgevoerd door een assistent-accountant. De assistent-accountant staat onder toezicht van een fiscalist. Om de continuïteit te waarborgen, is accountant A wel de contactpersoon gebleven voor meneer B. Het College ziet geen aanleiding om te concluderen dat accountant A inhoudelijk wel betrokken was bij de aangifte inkomstenbelasting. Daarnaast oordeelt het College dat meneer B door de machtiging die hij heeft ondertekend, erop bedacht had kunnen zijn dat niet accountant A, maar de fiscaal jurist namens hem de aangiften zou ondertekenen. Het College oordeelt daarom dat Accountant A niet tuchtrechtelijk verantwoordelijk is voor het indienen van de belastingaangiften over 2014.

Hier kunt u de volledige uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant