Uitspraak: Accountant schendt beginsel van deskundigheid en zorgvuldigheid, Accountantskamer legt tijdelijke doorhaling op

Registeraccountant B heeft voor BV K en haar 3 dochtervennootschappen heeft in de periode tussen 2004 en 2009 de conceptjaarrekeningen, de omzet- en vennootschapsbelastingen aangiften en de inkomstenbelasting aangiften verzorgd. Daarnaast heeft hij ook adviserende werkzaamheden verricht voor BV K en haar dochtervennootschappen. In 2009 heeft de Belastingdienst een boekenonderzoek verricht bij BV K en haar dochtervennootschap . Op basis hiervan zijn navorderings- en naheffingsaanslagen en boetes opgelegd aan BV K en haar dochtervennootschap. Na deze aanslagen en boetes hebben BV K en haar dochtervennootschap advies gevraagd aan derden over de juistheid hiervan. Naar aanleiding van dit advies is registeraccountant B door BV K en haar dochtervennootschap aansprakelijk gesteld voor de schade die zij hebben geleden ten gevolge van de door registeraccountant B gemaakte fouten in de uitvoering van zijn werkzaamheden.

Klacht vennootschap bevat verschillende verwijten

Naar aanleiding hiervan hebben BV K en haar dochtervennootschappen een klacht ingediend tegen registeraccountant B. De klacht bevat verschillende verwijten.

a. Registeraccountant B zou geadviseerd hebben om een skybox bij Roda JC te huren terwijl achteraf bleek dat het bedrijfsresultaat deze investering niet toeliet.
b. Daarnaast heeft hij bij het toezenden van de conceptjaarrekening de huisbankier van de dochtervennootschap van BV K onjuist ingelicht.
c. De conceptjaarrekening van BV K en haar dochtervennootschap zijn vervolgens ook nooit vastgesteld en niet op tijd gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
d. Registeraccountant B heeft 2 van de dochtervennootschappen van BV K geadviseerd om de VOF om te zetten in besloten vennootschappen. Dit heeft hij ten onrechte geadviseerd.
e.Volgens registeraccountant B zou er geen fiscale bijtelling plaatsvinden in verband met het privégebruik van de bedrijfsauto, ook dit heeft hij ten onrechte meegedeeld.

Accountant verdoezelde rekening-courantvordering onder ‘debiteuren’

Wat betreft verwijt a, c en d oordeelt de Accountantskamer dat de klacht is verjaard en dat zij daarom niet-ontvankelijk moeten worden verklaard. De overige verwijten zal de Accountantskamer wel in behandeling nemen. Wat betreft onderdeel b overweegt de Accountantskamer het volgende. Er bestond destijds een rekening-courantvordering op de dochtervennootschappen. Registeraccountant B heeft deze rekening-courantvordering onder de post ‘debiteuren’ opgenomen om deze zo te verdoezelen. De Accountantskamer oordeelt dat deze verwerking in de jaarrekening in strijd is met de regels die gelden voor het opstellen van jaarrekeningen en daardoor heeft Registeraccountant B in strijd gehandeld met het beginsel van deskundigheid en zorgvuldigheid. Klachtonderdeel b. wordt gegrond geacht.

Wat betreft verwijt e verweert Registeraccountant B zichzelf door te stellen dat de dochtervennootschappen als ondernemers zelf moeten begrijpen dat aan het rijden in een bedrijfsauto fiscale gevolgen zijn verbonden. In 2007 is er een Audi Q7 aangeschaft met daarin een ‘black box’ die de gereden kilometers registreert. Er is volgens registeraccountant B bewust geen gebruik gemaakt van deze black box maar hij erkent wel dat hij in de voorgaande jaren had moeten vragen om de kilometerregistratie. De Accountantskamer overweegt hierbij ook dat ondanks dat elke ondernemer dient te begrijpen dat het rijden in een bedrijfsauto fiscale gevolgen kan hebben dit niet betekent dat registeraccountant B niet voorafgaande aan de aangiftes diende te controleren of er aan de kilometerregistratieverplichtingen was voldaan. Klachtenonderdeel e. is in zoverre ook gegrond.

Accountantskamer legt maatregel op: tijdelijke doorhaling van de accountant in het register

Nu 2 van de 5 klachtenonderdelen gegrond zijn verklaard kan de Accountantskamer een tuchtrechtelijke maatregel opleggen. De zwaarte van de op te leggen maatregel wordt mede bepaald door de aard en ernst van de schendingen van fundamentele beginselen. Deze rechtvaardigen volgens de Accountantskamer een tijdelijke doorhaling van de accountant in het register voor de duur van één maand. Met name klachtonderdeel b wordt registeraccountant zwaar aangerekend. Een accountant mag de waarheid geen geweld aandoen.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Accountantskamer.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant