Uitspraak: Accountant schendt zorgplicht door na te laten stukken tijdig te sturen

Accountantskantoren3 is vanaf 2017 administratieve werkzaamheden gaan verrichten voor klagers in opdracht van BV1 die met haar samenwerkt. Klagers, die een slagerij exploiteren, zijn tot 1 januari 2018 aangesloten bij BV1 via een franchiseconstructie. De kosten van de administratieve werkzaamheden van Accountantskantoren3 kwam voor rekening van BV1.

Met het oog op omzetting met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 in de vorm van een vennootschap onder firma, heeft een medewerker van Accountantskantoren3 een voorovereenkomst opgesteld. Deze voorovereenkomst is door klagers na een gesprek met betrokkene ondertekend. Hierna heeft betrokkene de voorovereenkomst op 12 september 2017 op kantoor bij het secretariaat neergelegd met de bedoeling dat deze voor 1 oktober 2017 naar de Belastingdienst zou worden gezonden. Toen bleek dat dit niet was gebeurd heeft betrokkene tevergeefs dit nog geprobeerd recht te zetten. De Belastingdienst heeft het verzoek afgewezen. 1 februari 2018 hebben klagers de overeenkomst met Accountantskantoren3 beëindigd.

Handelen in strijd met de geldende gedrags- en beroepsregels

Betrokkene heeft volgens klagers gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. Betrokkene wordt verweten dat hij:

 1. de door klagers op 12 september 2017 gesloten overeenkomst tot inbreng per 1 januari 2017 van hun onderneming in een besloten vennootschap zonder fiscale afrekening niet tijdig heeft geregistreerd bij de belastingdienst;
 2. zonder enig overleg daarna met ingang van 6 november 2017 een B.V-structuur heeft opgezet waardoor onnodige kosten zijn gemaakt;
 3. zonder overleg een onwenselijke vennootschapsstructuur heeft opgezet met betrekking tot de cumulatief preferentiepositie van klager 1;
 4. zonder overleg vermogensbestanddelen heeft gewaardeerd;
 5. zonder overleg en ten onrechte een loods in de vennootschapsstructuur heeft ingebracht omdat deze inbreng onwenselijk was;
 6. ten onrechte bij de oprichting van de vennootschapsstructuur ervan uitgegaan is dat klaagster zou beschikken over een FOR van € 63.164.

Het oordeel van de Accountantskamer

Klachtonderdeel 1 wordt gegrond verklaard. Betrokkene heeft erkend dat hij de voorovereenkomst te laat naar de belastingdienst heeft gezonden door een omissie op het secretariaat. Hij kan hier vaktechnisch verantwoordelijk voor worden gehouden. Hij heeft dan ook gehandeld in strijd met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid.

Klachtonderdelen 2 tot en met 5 hebben betrekking op het overleg tussen klagers en betrokkene. Het is niet vast te stellen hoe deze gesprekken zijn verlopen. Omdat klagers en betrokkene elkaar tegenspreken en stukken ontbreken die het standpunt van klagers ondersteunen kan de klacht van klagers niet voldoende aannemelijk gemaakt worden. Gelet hierop zijn de klachtonderdelen 2 en 4 ongegrond. De klachtonderdelen 3 en 5 zijn in elk geval ongegrond voor zover zij het verwijt betreffen dat een gesprek of overleg achterwege is gebleven.

Ook klachtonderdeel 3 hebben klagers volgens de Accountantskamer niet voldoende aannemelijk kunnen maken. Het standpunt is niet in voldoende mate onderbouwd en toegelicht. Het klachtonderdeel wordt dus ongegrond verklaard.

In klachtonderdeel 5 hebben klagers gesteld dat de inbreng van de loods niet noodzakelijk was. Betrokkene heeft dit betwist door aan te voeren dat klagers hebben aangegeven dat de loods gedeeltelijk wordt gebruikt als opslagplaats voor spullen die betrekking hebben op de catering- barbecue werkzaamheden van klagers. Ook dit klachtonderdeel wordt ongegrond verklaard.

Klachtonderdeel 6 wordt gegrond verklaard. Betrokkene heeft erkend een te hoge oudedagsreserve te hebben meegenomen. Dit kan betrokkene ook worden verweten omdat hij niet de meest recente informatie heeft gebruikt.

De klacht wordt dus gedeeltelijk gegrond verklaard (klachtonderdeel 1 en 6). De Accountantskamer acht, gezien de ernst van het verzuim, de maatregel van waarschuwing op zijn plaats.

Lees hier de hele uitspraak

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant