Uitspraak: Accountant schendt zorgplicht door niet (vooraf) persoonlijk contact te hebben met cliënten

Een bv en nv laten hun financiële administratie, jaarrekeningen en belastingaangiften verzorgen door een belastingadviseur. Het kantoor van de belastingadviseur gaat in 2014 samenwerken met een accountantskantoor. Deze samenwerking hield mede in dat de accountantswerkzaamheden voor cliënten van de belastingadviseur voortaan door de accountant zouden worden verricht. De naam van het kantoor van de belastingadviseur werd daarbij ook gewijzigd. Een assistent-accountant van het accountantskantoor stelt de jaarrekeningen 2013 en 2014 van de bv en de nv samen. Daarbij werkt zij onder de verantwoordelijkheid van een accountant-administratieconsulent. Deze accountant-administratieconsulent ondertekent de samenstellingsverklaring die een andere accountant afgeeft bij de jaarrekeningen 2013 en 2014 van de bv en nv.

Accountantskamer verklaart klacht gegrond en legt waarschuwing op aan accountant-administratieconsulenten

De belastingadviseur blijft na de samensmelting van de kantoren de contactpersoon van de bv en nv, maar de fiscalisten en juristen zitten in hetzelfde gebouw als de accountants en hebben ook hetzelfde secretariaat. In 2015 worden de conceptaangiften inkomstenbelasting 2014 van de aandeelhouders van de bv en nv per ongeluk verwisselt door het secretariaat met die van een  andere klant. Daardoor ontvangen de aandeelhouders en de andere klant elkaars conceptaangifte. De drie aandeelhouders, de bv en de nv dienen een klacht in tegen de twee accountant-administratieconsulenten bij de Accountantskamer. De Accountantskamer verklaart vervolgens de klacht deels gegrond en legt een waarschuwing op aan de accountant-administratieconsulenten.

De Accountantskamer overweegt dat de accountant-administratieconsulenten de fundamentele beginselen van deskundigheid en zorgvuldigheid hebben geschonden. De accountant-administratieconsulenten hebben vooraf geen persoonlijk contact gehad met de vertegenwoordigers van de vennootschappen. Ze hadden daarbij pas om ondertekening van de opdrachtbevestiging mogen vragen nadat zij persoonlijk contact met de klant hadden gehad en dus duidelijk was wie waarvoor verantwoordelijk was, aldus de Accountantskamer.

Accountant dient (vooraf) persoonlijk contact te hebben met zijn cliënten

Eén van de accountants gaat in hoger beroep. De accountant bevestigt daarbij dat hij geen persoonlijk contact heeft gehad met de vertegenwoordigers van de bv en nv. Daardoor is hij de verplichtingen die volgen uit de ‘Nadere voorschriften controle- en overige standaarden’ niet nagekomen. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven oordeelt dat het beeld dat de accountant had van de bedrijfsactiviteiten en van de personen die de bv en nv vertegenwoordigen niet zo goed was als de accountant zegt. Dit omdat de vertegenwoordigers van de bv en nv hebben medegedeeld dat zij er veel waarde aan hechtten dat de werkzaamheden zouden worden uitgevoerd door één persoon die zij daarvoor speciaal hadden geselecteerd. Dit maakt het nog duidelijker hoe belangrijk het is dat een accountant persoonlijk contact heeft met zijn cliënten. Dat de vertegenwoordigers van de bv en nv geen aanmerkingen hadden op het (samenstel)werk van de accountant maakt volgens het College niet uit. De accountant heeft een verplichting om (vooraf) persoonlijk contact te hebben met zijn cliënten en is deze verplichting niet nagekomen. Het college verklaard het hoger beroep daarom ongegrond en laat de door de Accountantskamer opgelegde waarschuwing in stand.

Klik hier voor de volledige uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant