Uitspraak: Accountant van Deloitte doorgehaald voor drie maanden

De AFM heeft een tuchtzaak gestart tegen een accountant die een goedkeurende verklaring had afgegeven. Een accountant van Deloitte is verwikkeld geraakt in een boekhoudschandaal. De accountant zou zijn werk niet goed hebben uitgevoerd naar het oordeel van de Accountantskamer.

Over het boekjaar 2015-2016 zou de accountant een goedkeurende verklaring hebben afgegeven. In 2017 ontstond een boekhoudschandaal. Er zou voor een bedrag van 6,5 miljard euro fraude hebben plaatsgevonden. Daarom werd eind 2017 geconcludeerd dat de jaarrekening over 2016 niet langer juist was. Deloitte heeft toen de toestemming om gebruik te maken van de controleverklaring ingetrokken. Ook de publicatie van de jaarrekening over de periode 2016-2017 bleef gedurende een periode uit.

De AFM voerde aan dat de accountant niet als slachtoffer van fraude en misleiding moet worden aangemerkt. Het werk van de accountant had beter uitgevoerd moeten worden, aldus de AFM.

Volgens de Accountantskamer had de accountant inderdaad zijn werk beter moeten uitvoeren. De accountant is op essentiële onderdelen tekortgeschoten in de groepscontrole. De betreffende accountant heeft het nagelaten om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen. Ook is de accountant niet voldoende professioneel kritisch geweest bij de beoordeling. Daarom wordt een doorhaling van drie maanden opgelegd. Ook mist de controleverklaring een deugdelijke grondslag. Daarom is in strijd gehandeld met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid.

De AFM heeft laat weten tevreden te zijn met de doorhaling die wordt opgelegd. Deloitte kan zich niet vinden in de uitspraak. Zij stelt dat de Accountantskamer te weinig rekening heeft gehouden met de complexiteit van de controle en de zeer moeilijke omstandigheden. Ook zou de Kamer geen rekening hebben gehouden met het feit dat de accountant betwist zou zijn misleid. Daarom zou de volledige uitspraak volledig worden geanalyseerd en bestudeerd.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant