Uitspraak: Accountant wacht te lang met informeren klant: waarschuwing opgelegd

Een accountant was van 2004 tot en met 2018 financieel en algemeen adviseur. De klant was eigenaar van verschillende bedrijven. Ook heeft de accountant de belastingaangiften voor de klant verzorgd. Deze werkzaamheden werden echter niet op papier vastgelegd.

In 2009 had een verrekening plaatsgevonden omdat de accountant en de BV’s van de klant over en weer vorderingen op elkaar hadden. Zo had de accountant nog een bedrag van ruim 60.000 euro tegoed. De accountant had een goede band met de klant. De accountant had bijvoorbeeld een auto en een woning geaccepteerd als betaling. Op enig moment kwam de klant in geldnood en later wordt een van de BV’s failliet verklaard.

De accountant besluit in 2017 de administratie van een van de BV’s te controleren, omdat er achterstanden zouden zijn in de administratie en het opstellen van jaarstukken. Uit de controle blijkt onder andere dat jarenlang belasting is teruggevraagd voor onbetaalde huurfacturen.

Eind 2018 besluit de accountant een overzicht aan de klant te sturen met daarin de kosten die nog openstaan. Het gaat om een bedrag van ruim 77.000 euro. In april 2019 worden er facturen gestuurd voor die bedragen. De klant is het niet eens met de hoogte van de facturen. De klant wil samen een oplossing zoeken: tevergeefs. Op dat moment staat een bedrag van 93.000 euro open.

De klant besluit een tuchtklacht in te dienen wegens ondoorzichtig en onzorgvuldig declareren, maar ook wegens het niet behoorlijk behartigen van de belangen van de klant en het onvoldoende uitvoeren van zijn werkzaamheden. De klant is van mening dat de accountant zijn zorgplicht heeft geschonden.

Oordeel Kamer

Het valt de accountant niet te verwijten dat niet alle afspraken op schrift zijn gesteld. Enerzijds is de klacht te laat ingediend, anderzijds is onvoldoende onderbouwd over welke afspraken het precies gaat. De geldende regels schrijven immers niet voor dat werkzaamheden altijd schriftelijk moeten worden vastgesteld.

Wel is de accountant tekortgeschoten bij facturen in 2014 tot en met 2018. De facturen waren uitgesteld, omdat de klant geen geld had. Daarom had de accountant extra zorgvuldig moeten handelen. Zo had het duidelijk moeten zijn welke taken en adviezen tot de opdracht behoorde en welke bedragen in rekening zouden worden gebracht.

De accountant heeft de klant niet tijdig geïnformeerd over de kosten van de dienstverlening. De kosten waren echter inmiddels al fors opgelopen. De accountant had periodiek schriftelijke informatie moeten verstrekken, onder andere over de kosten. Daarom is in strijd met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid gehandeld.

Ook heeft de accountant in strijd met de zorgvuldigheid gehandeld door in 2017 en 2018 de kosten voor IB-aangiftes van de klager in privé aan het bedrijf te declareren. De Kamer oordeelt niet over het aanvaarden van een auto en woning als betaling van facturen, omdat die klachten te laat zijn ingediend. Aan de accountant wordt een waarschuwing opgelegd.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant