Uitspraak: Accountant weigert boete te betalen en krijgt tijdelijke doorhaling opgelegd

Op 20 november 2020 heeft de Accountantskamer betrokkene in verband met het niet naleven van de PE-verplichtingen een boete van 8.300 euro opgelegd. Deze uitspraak is vervolgens onherroepelijke geworden.

Betrokkene is de gelegenheid geboden de boete te voldoen vóór 22 februari 2021. Op 5 maart 2021 is hem de mogelijkheid geboden de boete binnen twee weken te voldoen. Op beide brieven heeft betrokkene niet gereageerd, er is ook niet betaald.

De beoordeling

Omdat betrokkene niet op de zitting is verschenen en hij ook niet op andere wijze heeft gereageerd, is niet bekend waarom hij de geldboete niet heeft betaald. De Accountantskamer gaat er daarom vanuit dat betrokkene geen aanvaardbare reden heeft voor het niet betalen van de geldboete.

Door het negeren van een tuchtrechtelijke uitspraak heeft betrokkene naar het oordeel van de Accountantskamer het accountantsberoep in diskrediet gebracht. Daarom bestaat aanleiding om betrokkene een nadere tuchtrechtelijke maatregel op te leggen.

De maatregel

De Accountantskamer heeft in eerdere, vergelijkbare beslissingen de tuchtrechtelijke maatregel mede afgestemd op de ernst van de klacht die tot het opleggen van (onder meer) de geldboete heeft geleid. De Accountantskamer wijkt voortaan van deze lijn af, omdat het in zaken als de onderhavige niet zozeer gaat om de ernst van die klacht, maar om de op zichzelf staande omstandigheid dat betrokkene een tuchtrechtelijke maatregel naast zich neerlegt.

De Accountantskamer acht het dan ook passend en geboden om betrokkene de maatregel van tijdelijke doorhaling voor de duur van zes maanden op te leggen.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant