Uitspraak: Accountants en boekhouders moeten secuurder omgaan met rentes in de algemene voorwaarden

Rechters moeten zich steeds vaker buigen over zaken waarin een accountant, boekhouder of klanten weigeren een factuur te betalen. In deze zaak ging het om het vraagstuk of een zin op de factuur die verwijst naar de algemene voorwaarden voldoende wordt geacht om handelsrente in plaats van de wettelijke rente in rekening te brengen.

Administratiekantoor A had een bedrag van bijna 50.000 euro te goed van een klant. Daar zou nog een wettelijke handelsrente bovenop komen van ruim 10.000 euro. Ter verantwoording van de factuur heeft het Administratiekantoor A een spreadsheet getoond met daarop alle gefactureerde bedragen. Een bedrag van ongeveer 11.000 euro zou zijn betaald.

Het hof oordeelde dat de spreadsheet onvoldoende duidelijkheid gaf over de uitstaande bedragen en de bedragen die zouden zijn betaald. Het valt het administratiekantoor aan te rekenen dat het kantoor geen beter inzicht in de betalingen en openstaande posten had kunnen geven.

De onduidelijkheden over de betaling begon op het moment dat mondeling afspraken werden gemaakt. Het kantoor en de klant hadden een vriendschappelijke band en vonden het niet nodig om de afspraken op schrift te stellen. Het administratiekantoor werkte met voorschriften en gaf geen specificatie van de werkzaamheden waarvoor een factuur werd gestuurd. Bij het hof kon niet worden aangetoond dat er afspraken waren gemaakt over de werkzaamheden en de kosten. Dat sprake zou zijn van een vriendendienst vond het hof niet overtuigend genoeg.

Voorwerp van geschil is de rente die wordt gehanteerd. Dat de handelsrente werd gehanteerd in plaats van de wettelijke rente zou in de algemene voorwaarden zijn vastgelegd. Het hof heeft besloten dat een zin op de factuur die verwijst naar de algemene voorwaarden niet voldoende wordt geacht om handelsrente in plaats van de wettelijke rente in rekening te brengen. Op die manier heeft een administratiekantoor niet aan zijn informatieplicht voldaan. Het grootste deel van het factuur moet alsnog worden voldaan.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant