Uitspraak: Accountants leggen opdracht niet schriftelijk vast en krijgen waarschuwing

Een accountantskantoor verleent diensten aan een onderneming van twee broers. Deze diensten bestonden onder andere uit de controle van de jaarrekeningen. Daarbij trad een registeraccountant op als controlerend accountant. Een andere accountant trad op als eerste reviewer. De registeraccountant was daarbij ook controlerend accountant van een beheersmaatschappij en haar werkmaatschappij. De andere accountant is de relatiebeheerder van de beheersmaatschappij.

Onroerend goed wordt na voorstel van accountant verkocht voor € 1,5 miljoen

Eind maart 2013 heeft de controlerend accountant samen met een fiscalist van het kantoor een voorstel gedaan aan één van de broers om de vier werkmaatschappijen en onroerend goed over te nemen. Dit voorstel wordt geaccepteerd. Op 3 juli 2013 wordt het onroerend goed verkocht voor € 1,5 miljoen en de vennootschappen voor € 4,-. De koop wordt gesloten zonder dat er een Due Diligence-onderzoek zou plaatsvinden. Voordat de aandelen in de werkmaatschappijen werden geleverd, hebben de beheersmaatschappij en het accountantskantoor informatie verstrekt over de werkmaatschappijen. Daarbij zat een begroting en de cijfers over het eerste kwartaal van 2013, die waren opgesteld met steun van de controlerend accountant en de reviewer/relatiebeheerder.

Ontbreken van het schriftelijk bevestigen van de opdracht

Begin juli 2013 worden de aandelen en het onroerend goed geleverd. De koopprijs bedraagt € 1.500.004,-. Uiteindelijk worden de werkmaatschappijen in mei 2014 op eigen aangifte failliet verklaard. De broers dienen vervolgens een klacht in bij de Accountantskamer tegen de twee accountants en de compliance officer van het accountantskantoor. Volgens de broers hebben de accountants in strijd gehandeld met de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels.

De opdrachtbevestiging is namelijk niet schriftelijk verstrekt. Daarnaast zouden ze gehandeld hebben in strijd met het beginsel van objectiviteit, door voor twee partijen op te treden zonder dat dit is vastgelegd of er toestemming is gevraagd van beide partijen. Ook hebben de accountants de broers afgeraden om een Due Diligence-onderzoek uit te voeren voor de overname, omdat zij intensief betrokken waren bij de vennootschappen. Daarbij bevatten de cijfers die zijn opgesteld onjuistheden. Tot slot hebben de accountants door middel van brieven een groter vertrouwen gewekt, dan op grond van de door hen verrichte werkzaamheden gerechtvaardigd was.

Accountantskamer berispt accountant en legt waarschuwing op aan relatiebeheerder

De Accountantskamer heeft de klacht tegen de twee accountants deels gegrond verklaard. De controlerend accountant krijgt een berisping en de reviewer/relatiebeheerder een waarschuwing. De klacht tegen de compliance officer wordt door de Accountantskamer ongegrond verklaard. Zowel de twee accountants als de broers gaan in hoger beroep.

Het verschaffen van financiële informatie over de onderneming en het deelnemen aan besprekingen over de koop, zijn transactie gerelateerde adviesdiensten. Volgens de Standaard hadden de twee accountants de bevestiging schriftelijk moeten versturen. In deze bevestiging diende de belangrijkste voorwaarden van de opdracht opgenomen te worden. In plaats van de opdracht schriftelijk te bevestigen, is er tijdens één van de besprekingen een dia getoond waarop de belangrijkste opdrachtvoorwaarden waren weergegeven.

Opdrachtvoorwaarden dienen schriftelijk vast te worden gelegd

Het College stelt dat de accountants daarmee niet hebben voldaan aan de eis om de opdrachtvoorwaarden schriftelijk vast te leggen. Dit om te voorkomen dat er misverstanden ontstaan over de doelstelling en reikwijdte van de opdracht, over de omvang van de verantwoordelijkheid van de accountants en over de wijze van rapportering. Dit is tuchtrechtelijk verwijtbaar, aldus het College.

Doordat de accountants de opdracht niet schriftelijk hebben vastgelegd hebben zij onduidelijkheid laten bestaan over de dienstverlening, hun positie en rol en hetgeen de broers van hen mochten verwachten. Het College verklaart dit klachtonderdeel dan ook gegrond en acht de maatregel van waarschuwing voor beide accountants passend en geboden.

Hier kunt u de volledige uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant