Uitspraak: Accountantskamer berispt voormalig Accon avm-topman na financieel schandaal

De Accountantskamer heeft onlangs een belangrijke uitspraak gedaan in de zaak tegen voormalig Accon avm-topman Guus Delger. Delger werd beschuldigd van het verstrekken van misleidende financiële informatie aan financiers en commissarissen, evenals het aangaan van financieringsarrangementen zonder de vereiste goedkeuring. Hoewel sommige klachten werden afgewezen, heeft de Accountantskamer Delger uiteindelijk berispt voor zijn handelen.

Achtergrond van de zaak

In 2021 werd Guus Delger geschorst en later ontslagen als bestuursvoorzitter van Accon avm, nadat was gebleken dat de financiële gezondheid van het bedrijf veel slechter was dan aanvankelijk uit de cijfers bleek. Deze onthulling kwam naar voren dankzij twee klokkenluiders, die onder andere een geluidsopname van een telefoongesprek met Delger hadden als bewijs. Dit gesprek onthulde manipulatie van financiële gegevens, met name met betrekking tot de hoeveelheid onderhanden werk.

De klacht tegen Delger werd ingediend door de Stichting Algemeen Managementadvies, waarin aandeelhouders van Accon avm waren verenigd. Zij beweerden dat Delger de halfjaarcijfers van 2019 en 2020 en de eindejaarscijfers van 2020 had gemanipuleerd om financiering van ING te verkrijgen, zonder medeweten van de raad van commissarissen.

Uitspraak van de Accountantskamer

De Accountantskamer oordeelde dat Delger in strijd handelde met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid. Hoewel sommige verschillen in rapportages werden geaccepteerd als normaal in specifieke situaties, kon Delger niet adequaat verklaren waarom de gerapporteerde belastingschuld aanzienlijk lager was dan de werkelijke cijfers. Dit leidde tot het oordeel dat de rapportages met betrekking tot de belastingschuld niet op een deugdelijke grondslag berustten.

Daarnaast werd Delger berispt voor het aangaan van financieringsarrangementen bij ING zonder de vereiste goedkeuring van de raad van commissarissen, ongeacht het argument dat de totale schuldpositie niet zou toenemen.

Gedeeltelijke afwijzing van klachten

Niet alle klachten tegen Delger werden gegrond bevonden. De klacht met betrekking tot de halfjaarcijfers van 2019 werd als ongegrond beschouwd omdat deze onvoldoende was onderbouwd. Ook de klacht over de jaarrekeningen van 2019 en 2020 werd afgewezen, aangezien het feit dat deze later werden gecorrigeerd niet per se betekende dat Delger fouten had moeten opmerken en herstellen.

Conclusie en juridisch advies

In deze zaak heeft de Accountantskamer Guus Delger berispt vanwege zijn handelen met betrekking tot de financiële rapportages en financieringsarrangementen bij Accon avm. Het is een herinnering aan het belang van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid, vooral in financiële kwesties.

Indien u juridisch advies nodig heeft met betrekking tot financiële zaken of geschillen met accountants, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze ervaren advocaten van Zorgplicht Advocaten. Wij staan klaar om u te helpen bij uw juridische behoeften.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant