Uitspraak: Accountantskamer oordeelt over voetbalruzie

Twee accountants werden aangeklaagd wegens betrokkenheid als bestuurder bij een voetbalvereniging. Deze tuchtzaak komt doordat een conflict over jaarcijfers van de club uit de hand is gelopen. Een van de klagers werd geroyeerd en de andere klager voelde zich tegengewerkt door de accountants.

De twee betrokken accountants waren eerder voorzitter en penningmeester van de voetbalclub. Het tweetal zou “de accountantstitel hebben misbruikt, hun geheimhoudingsplicht hebben geschaad, eigen belangen hebben laten prevaleren, valsheid in geschrifte hebben gepleegd, niet zijn opgetreden tegen lasteraars en niet vakbekwaam en integer hebben gehandeld.”

Gedurende een langere periode waren er al frustraties over gebrekkige controle. In 2018 was de maat vol toen een lid van de kascontrolecommissie het bestuur een e-mail stuurde. In de mail stond dat hij het minachtend vond dat stukken meermaals niet werden toegezonden.

Tijdens de zitting

De accountants hebben aangegeven dat zij niet zien waarom zij fout zouden hebben gehandeld. Wel is aangegeven dat stukken soms niet tijdig werden aangeleverd, en dat het achteraf gezien beter was als deze wel tijdig werden aangeleverd. Verder zouden zij binnen het boekje zijn opgetreden. Er is juist en professioneel gehandeld. Het feit dat integer, eerlijk en transparant zou worden gehandeld, blijkt ook uit het feit dat de leden telkens decharge verleenden. De raadsman van de accountants heeft tijdens de zitting erop gewezen dat het niet duidelijk was welke gedrags- en beroepsregels volgens klagers zouden zijn overtreden.

Oordeel Accountantskamer

Volgens de kamer is geen enkel bewijs dat de accountant zich aan de verwijten schuldig hebben gemaakt. Het is door klagers niet aannemelijk gemaakt dat een van de accountants de kascommissie heeft gedwarsboomd en dat stukken zijn achtergehouden. Ook is niet aannemelijk gemaakt dat de accountantstitel is misbruikt. De klachten worden ongegrond verklaard, nu enige grondslag mist, de klachten niet juist zijn of niet aannemelijk zijn gemaakt.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant