Uitspraak: Accountantskantoor deels aansprakelijk voor schade door mislukte fiscale constructie

Vader is in 2002 overleden en heeft een nalatenschap nagelaten van bijna 15 miljoen euro. Dit bedrag is grotendeels via ABN ondergebracht in een Luxemburgse beleggingspolis. Moeder heeft het vruchtgebruik van erfenis verkregen. BDO heeft jarenlang advies gegeven over financiële en belastingtechnische zaken en ook over vennootschappen waarvan een van de broers van vader de bestuurder is. Vader heeft in totaal 4 broers.

Moeder wilde advies over vermindering van belastingdruk en vroeg een van de broers om te regelen dat BDO advies zou geven. BDO heeft toen aanbevolen om vermogen onder te brengen in een op te richten stichting naar Antilliaans recht (hierna: SPF). In een dergelijke stichting wordt vermogen ondergebracht zonder dat daarmee sociale of ideële doelen worden nagestreefd.

Volgens de BDO zou het vermogen in beginsel onbelast worden geschonken aan de SPF. De SPF zou vervolgens een onbelaste schenking kunnen doen aan de broers en eventueel hun kinderen. Bij het overlijden van moeder zou er dan erfbelasting kunnen worden bespaard. Ook zou er kunnen worden bespaard bij de schenking aan de kinderen. Het geschetste beeld van de BDO bleek niet juist te zijn.

Oordeel rechtbank

In 2018 heeft de rechtbank geoordeeld dat BDO in beginsel aansprakelijk was voor de schade. Er was wel een zekere mate van eigen schuld aangezien de broers zich al meer dan 20 jaar lieten adviseren door de betreffende persoon. Nu heeft de rechtbank de schuldverdeling definitief vastgesteld en de exacte hoogte van de schade vastgesteld.

De broers moeten 20% zelf dragen, de overige 80% komt voor rekening van de BDO. De rechtbank veroordeelt BDO tot betaling van ruim 460.000 euro. Het accountantskantoor moet dit bedrag betalen omdat zij een fiscale constructie heeft geadviseerd via de Antillen die geen belastingvoordeel heeft opgeleverd. De betrokken familie heeft met de Belastingdienst een vaststellingsovereenkomst gesloten. Iedere broer moet bijna 140.000 euro betalen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant