Uitspraak: Accountantskantoor hanteert onduidelijke prijsafspraken

Een Haagse vermogensbeheerder en de gelieerde bedrijven hebben een Rotterdams accountantskantoor ingeschakeld. Zij vragen in 2014 om een prijsindicatie. Het accountantskantoor heeft toen een bedrag exclusief btw doorgegeven waarbij werd vermeld dat het een bedrag was “without bookkeeping vouchers and files”. Het bedrag kon wat lager of wat hoger uitvallen, afhankelijk van de wensen van de klant.

Uiteindelijk heeft het accountantskantoor een bedrag van in totaal 67.760 euro inclusief btw gefactureerd. De vermogensbeheerder vindt het bedrag te hoog en besluit naar de rechter te stappen. De kantonrechter heeft een bedrag van 25.000 euro ex btw toegekend.

Oordeel hof

Omdat er geen concrete prijsafspraken zijn gemaakt, moet het hof zich buigen over de vraag wat als redelijk loon moet worden gezien (op basis van artikel 7:405 BW). Het accountantskantoor is het niet eens met het feit dat de rechter in eerste aanleg aansluiting heeft gezocht bij de schatting.

Het accountantskantoor heeft tussentijds geen andere kosteninschatting gedeeld en heeft eveneens geen facturen en kostenoverzicht gestuurd. Daarom mocht de vermogensbeheerder vertrouwen op het bedrag dat eerder was gecommuniceerd. Er werd gesproken over een bedrag per jaar, niet per boekjaar. Het accountantskantoor kan zich niet achteraf verschuilen achter de stelling dat zij per boekjaar kosten berekend.

Dat het accountantskantoor te maken heeft met een achterstand in de boekhouding, maakt dat het kantoor hiermee eerder rekening had moeten houden toen zij over kosten correspondeerde. Ook is zij nooit op haar eerdere voorbehoud teruggekomen. Het accountantskantoor heeft eveneens niet duidelijk gemaakt waarom het werk meer kostte dan aanvankelijk werd gedacht. Er is niet aangetoond waarom een forse kostenoverschrijding zou kunnen worden gerechtvaardigd.

Het hof heeft aansluiting gezocht bij het bedrag dat de vermogensbeheerder bij zijn huidige accountant betaald. Er wordt rekening gehouden met de achterstand in de boekhouding. Het hof komt tot het oordeel dat de factuur van 67.760 euro wordt aangepast naar een bedrag van 40.656 euro.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant