Uitspraak: Accountantskantoor niet de mogelijkheid om gegarandeerde toegang werkomgeving te verkrijgen

Accountantskantoor Nagtzaam vond dat zij op basis van de gesloten overeenkomst een recht had op gegarandeerde toegang tot de digitale werkomgeving. De digitale werkomgeving was bij Arcus ondergebracht. In 2011 werd een service level agreement (SLA) overeengekomen. In die overeenkomst werd besloten dat gedurende 60 maanden het systeembeheer, -onderhoud en support voor de digitale werkomgeving voor Nagtzaam zou worden verzorgd.

Op enig moment is de ICT-omgeving verplaatst naar een ander datacentrum. Daarom kregen de werknemers van Nagtzaam in het vervolg via Citrix toegang tot applicaties en data. In 2013 laat Nagtzaam weten niet tevreden te zijn met de dienstverlening en de performance van verschillende programma’s. Nagtzaam stelt dat er sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. Tussen partijen hebben onderhandelingen plaatsgevonden om tot een nieuwe SLA te komen, omdat de vorige zou aflopen. Echter, het lukt partijen niet om overeenstemming te bereiken. De SLA komt daarom op 31 december 2016 tot einde.

In februari 2017 heeft Nagtzaam Arcus aansprakelijk gesteld voor de gevolgen die te wijten zouden zijn aan storingen in de geleverde diensten. De rechtbank oordeelde dat het gevorderde bedrag door Nagtzaam van bijna 600.000 euro niet kon worden toegewezen.

Oordeel hof

Nagtzaam is het niet eens met het oordeel van de rechter en besluit in hoger beroep te gaan. Aan het hof wordt de vraag voorgelegd of Nagtzaam er vanuit mocht gaan dat zij een 100% gegarandeerde toegang had tot de werkomgeving. Net als de rechtbank is het hof van oordeel dat Nagtzaam in het ongelijk moet worden gesteld. Arcus is geen verplichting aangegaan om de gegarandeerde toegang tot de werkomgeving te verstrekken. Daarom kan ook niet worden gesteld dat zij tegenover Nagtzaam tekort is geschoten in de verplichtingen.

Bij een redelijke uitleg van de SLA is tussen partijen overeengekomen dat zij de betrouwbaarheid van de werkomgeving wilde verbeteren en de uitval verminderen. Nagtzaam was daarnaast relatief beperkt in de hulpvraag aan Arcus. Daarom diende Nagtzaam rekening te houden met situaties van tijdelijk verminderde of niet beschikbaarheid van haar werkomgeving, ook als deze werden veroorzaak door onderhoudswerkzaamheden of storingen. Arcus was niet verantwoordelijk voor alle onderdelen van de ICT-keten. Het uitgangspunt was om uitval tot het minimum te beperken. Ook de omvang van de kosten leiden niet tot een ander oordeel.

Daarnaast wordt een beroep gedaan op een tekortkoming in de zorgplicht. Nagtzaam zou niet zijn gewaarschuwd voor hetgeen was overeengekomen en hetgeen Nagtzaam verlangde. Dit standpunt is naar het oordeel van het hof onvoldoende onderbouwd. In de SLA zijn duidelijke woorden gebruikt: betaalbaarheid en betrouwbaarheid.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant