Uitspraak: Accountantskantoor schendt zorgplicht bij aanvraag loonkostenvoordeel

Een arbeidsbemiddelingsbureau en een uitzendbureau zijn niet te spreken over de werkzaamheden van de accountant. Het bedrijf liep in 2020 voor een aantal werknemers het loonkostenvoordeel mis. De accountant had de aanvragen niet tijdig bij de Belastingdienst ingediend. Het uitzendbureau plaatst met name werknemers die 55+ zijn en een bijstandsverleden hebben. In 2016 is met een accountantskantoor een overeenkomst van opdracht gesloten om de administratie voor het uitzendbureau te verrichten.

Oordeel rechtbank

De rechtbank diende zich te buigen over de vraag aan wiens handelen de schade kon worden verweten. Het uitzendbureau stelt dat het accountantskantoor aansprakelijk is voor de schade en daarom een bedrag van bijna 14.000 euro moet betalen wegens wanprestatie. Het accountantskantoor stelt dat er inderdaad fouten zijn gemaakt, maar deze niet alleen aan hen kunnen worden verweten.

Op het moment dat het uitzendbureau en een werknemer een arbeidsovereenkomst tekenen, moet binnen 3 maanden een LKV-subsidie worden aangevraagd. Het uitzendbureau zendt vervolgens de beschikking aan de accountant die verantwoordelijk is voor het verdere proces bij de Belastingdienst. Het accountantskantoor moet het uitzendbureau op de hoogte houden van de ontwikkelingen in het proces. De Belastingdienst stuurt de beschikking naar het uitzendbureau zelf, waarna uitbetaling van de subsidie plaatsvindt.

Een accountant dient de zorgvuldigheid in acht te nemen die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht (artikel 7:401 BW). Naar het oordeel van de rechtbank heeft het accountantskantoor geen waarschuwingsplicht ten aanzien van het tijdig aanleveren van stukken. Het verkrijgen van de LKV-subsidie is onderdeel van het verdienmodel van het uitzendbureau.

Het is niet vast komen te staan dat de accountant specifieke kennis over de LKV-subsidie had dan wel behoorde te hebben. Het blijft daarom de verantwoordelijkheid van het uitzendbureau om te zorgen voor een goed verloop van de aanvraag van subsidies.

Ten aanzien van één van de werknemers heeft het accountantskantoor haar zorgplicht wel geschonden en is toerekenbaar tekortgeschoten door de aanvraag niet bij de Belastingdienst in te dienen. Ter zitting heeft de accountant erkend dat de aanvraag niet is ingediend. Daarom dient deze schade te worden vergoed. Het gaat om een bedrag van ruim 700 euro.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant