Uitspraak: Accountantskantoor voorkomt inhoudelijke behandeling door beroep op vervalbeding

Een accountantskantoor heeft verschillende diensten aan agrariërs geleverd op het gebied van financiën. De agrariërs betaalde niet altijd alle rekeningen tijdig. Er stond op enig moment een bedrag van tienduizenden euro’s open. Het accountantskantoor heeft op enig moment aan de agrariërs advies uitgebracht over een mogelijke samenwerking met een ander agrarisch bedrijf. Om de openstaande declaraties te kunnen voldoen, zou een tweede hypotheek worden afgesloten.

Een adviseur heeft het accountantskantoor benaderd met een aantal vragen waarop hij antwoord wilde hebben. Deze antwoorden had de adviseur nodig om over te gaan op de afwikkeling van de schuld. Na verloop van een jaar heeft de adviseur wederom contact opgenomen met het accountantskantoor. Ditmaal ging het over het feit dat de agrariërs door het vormen van de maatschap in liquiditeitsproblemen waren gekomen. Door de samenwerking zou een bedrag van meer dan 150.000 euro zijn misgelopen. Dit zou een gevolg zijn geweest van (i) een te lage vergoeding in relatie tot de ontvangen melkprijs, (ii) uitbreiding van het melkquotum en (iii) de vergoeding voor lease van het melkquotum.

Openstaande vorderingen

Partijen komen onderling niet tot een oplossing. Het accountantskantoor besluit naar de rechter te stappen om de openstaande vorderingen te verhalen. De rechter heeft de vorderingen toegewezen. De agrariërs moeten ruim 50.000 euro aan het accountantskantoor betalen, vermeerderd met de wettelijke handelsrente.

De agrariërs hebben aangevoerd dat het accountantskantoor op meerdere gebieden zou zijn tekortgeschoten. Daarom zouden de agrariërs schade hebben opgelopen. Deze vorderingen worden door de rechter afgewezen. De agrariërs zijn het niet eens met het oordeel van de rechter en besluiten in hoger beroep te gaan.

Oordeel hof

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden geeft aan zich niet uit te spreken over het advies dat is gegeven. Het accountantskantoor doet namelijk succesvol een beroep op het vervalbeding dat in de algemene voorwaarden is opgenomen. In de algemene voorwaarden die bij de opdrachtbevestiging zijn overeengekomen, staat opgenomen dat binnen 14 dagen na verzending van de stukken of informatie waarop de reclame betrekking heeft, gebreken kenbaar moeten worden gemaakt.

De agrariërs hebben niet tijdig gereclameerd. Daardoor zijn rechten komen te vervallen. Het is in een dergelijk geval aan de agrariërs om te onderbouwen dan wel bewijzen dat zij de gebreken redelijkerwijs niet eerder zouden hebben kunnen ontdekken. Daar slagen zij volgens het hof niet in.

De agrariërs konden de gebreken niet eerder ontdekken dan in december 2015. Er ontbreekt een verdere onderbouwing. Tussen de tekortkomingen uit 2009 en 2010 en de reclame eind 2015 zit een gat van meerdere jaren. Dit gat is onverklaarbaar. Het hof verklaar de agrariërs niet-ontvankelijk.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant