Uitspraak: Adviseur is aansprakelijk wegens gebrekkig advies

B verkoopt soezen en eclairs en maakt onderdeel uit van een internationaal concern. AON heeft B geadviseerd over het onderbrengen van pensioen vanaf het jaar 2017. Daarbij moet worden onderzocht of er mogelijk een verplicht bedrijfspensioenfonds geldt. In het advies staat onder andere opgenomen dat er geen verplichting bestaat om aan te sluiten bij een bedrijfspensioenfonds. Daarom besluit B het pensioen elders onder te brengen.

Later blijkt dat B verplicht was om het pensioen onder te brengen bij de zoetwaren bedrijfspensioenfonds. B is bang dat er claims zullen worden ingesteld door voormalige of gepensioneerde werknemers of door het zoetwaren bedrijfspensioenfonds en stelt daarom AON alvast aansprakelijk voor de schade.

Geschil

B vordert een verklaring voor recht dat AON bij het advies onjuist en onvolledig heeft geadviseerd en daardoor toerekenbaar tekort is geschoten en onrechtmatig heeft gehandeld. AON wordt door B aansprakelijk gesteld voor de door haar geleden schade.

Oordeel rechter

Volgens de rechter is de vordering rondom de wanprestatie toewijsbaar. Volgens de kantonrechter heeft AON niet de zorg van een goed opdrachtnemer in acht genomen. Daardoor is AON aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gegeven advies.

De rechtbank heeft vervolgens artikel 7:401 BW getoetst. Daarbij wordt de maatstaf van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot aangehaald, die afhankelijk is van de omstandigheden van het specifieke geval.

Op AON is de Wft van toepassing omdat zij kan worden aangemerkt als een financiële dienstverlener. Zij heeft te maken met specifieke adviesregels (artikel 4:23 lid 1 Wft). De zorgplicht van de adviseur uit artikel 7:401 BW wordt nader ingevuld door de leidraad van de AFM. Een adviseur moet zelf controleren of een CAO of BPF van toepassing is.

B mocht verwachten dat AON onderzoek zou doen naar een mogelijke verplichting tegenover een bedrijfspensioenfonds. De rechtbank heeft daarnaast geoordeeld dat het advies onduidelijk is en dat er uitspraken zijn gedaan zonder daarbij een voorbehoud te maken.

AON heeft gesteld dat er geen causaal verband bestaat. Ook moet er sprake zijn van voordeelstoerekening. Ook zou de schadevergoedingsplicht moeten worden verminderd. De rechtbank volgt AON niet in de verweren.

AON heeft onjuist en volledig geadviseerd. Daarom heeft de rechter de vordering toegewezen. Daarbij wordt verwezen naar de zorgplicht, de adviesverplichtingen en de leidraad van de AFM. De schadevergoeding dient bij staat te worden opgemaakt.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u schade geleden als gevolg van het schending van de (doorlopende) zorgplicht van uw financieel adviseur of tussenpersoon, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant