Uitspraak: Adviseur schendt zorgplicht niet door maar één hypotheekvoorstel te doen

Meneer en mevrouw P hebben in 2013 een aflossingsvrije hypotheek met 2 beleggingsverzekeringen daaraan gekoppeld. Omdat meneer en mevrouw P liever lagere maandlasten zouden hebben, zijn ze in gesprek gegaan met Bontekoe v.o.f. handelend onder de naam De Hypotheekshop Hoorn (hierna: “Hypotheekshop”). Tijdens een gesprek tussen Hypotheekshop en meneer en mevrouw P worden alle wensen besproken en na afloop wordt er op 5 november 2013 een Financieel Advies Rapport (hierna: “Adviesrapport”) opgesteld door Hypotheekshop. Dit Adviesrapport is niet ondertekend door meneer en mevrouw P. In het Adviesrapport adviseert Hypotheekshop aan meneer en mevrouw P om de bestaande hypotheek over te sluiten naar een andere geldverstrekker. De nieuwe hypotheek zal dan uit 2 delen gaan bestaan: een annuïtair deel en een aflossingsvrij deel. De bestaande beleggingsverzekeringen zullen worden afgekocht.

Hypotheekshop verstrekt offerte op basis van Adviesrapport

Op 27 november 2013 verstrekt Hypotheekshop de offerte aan meneer en mevrouw P. Na ondertekening door meneer en mevrouw P is de hypotheekakte op 29 november 2013 gepasseerd. Op 30 november 2013 stuurt Hypotheekshop een email naar meneer en mevrouw P waarin zij vriendelijk verzocht worden het Adviesrapport ondertekend te retourneren. Meneer en mevrouw P doen dit uiteindelijk niet.

Meneer en mevrouw P leiden uiteindelijk schade en dienen een klacht in bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (hierna: “Kifid”). Meneer en mevrouw P vorderen dat Hypotheekshop de schade moet vergoeden, dit bedraagt € 95.093,25. Het adviesgesprek heeft niet geleid tot passend advies. Hypotheekshop heeft enkel de annuïtaire hypotheek in combinatie met een aflossingsvrije hypotheek gepresenteerd aan meneer en mevrouw P, terwijl er goedkopere alternatieven waren. In het advies zijn geen aantoonbaar goedkopere andere hypotheekvormen meegenomen. Gelet op deze feiten heeft Hypotheekshop volgens meneer en mevrouw P haar geschonden. Daarnaast zijn meneer en mevrouw P van mening dat de handelwijze van Hypotheekshop in strijd is met de redelijkheid en billijkheid, een oneerlijke handelspraktijk en een onrechtmatige daad oplevert.

Commissie: goedkoopste hypotheek is niet altijd de best passende

Het advies met de laagste maandlasten is niet altijd het best passend. Indien aan deze hypotheek hoge risico’s zitten kan het soms beter zijn een iets minder passende hypotheek af te sluiten met minder risico’s en hogere maandlasten. De vraag die volgens de Commissie beantwoord moet worden is of er alternatieve financieringen waren en of Hypotheekshop deze had moeten aanbieden.

De Commissie oordeelt hierover dat Hypotheekshop voldoende tegemoet is gekomen aan de wensen van meneer en mevrouw P. Dit is ook uiteengezet in het Adviesrapport dat is toegezonden aan meneer en mevrouw P. Op basis van dit Adviesrapport is de offerte uitgebracht en deze is ook door meneer en mevrouw P ondertekend. Ook is niet aannemelijk gemaakt dat er inderdaad een beter passender en goedkopere hypotheek aangeboden kon worden door Hypotheekshop. Op basis hiervan oordeelt de Commissie dat Hypotheekshop haar zorgplicht niet heeft geschonden. Hypotheekshop is dan ook niet aansprakelijk voor de schade van meneer en mevrouw P. De vordering van meneer en mevrouw P wordt afgewezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u schade geleden als gevolg van onjuiste of onvolledige advisering of bemiddeling bij het oversluiten of afsluiten van uw hypotheek? Of heeft uw adviseur zijn zorgplicht op een andere manier geschonden en leidt u als gevolg hiervan schade of dreigt u schade te gaan leiden, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Klik hier voor contact.

Klik hier voor de volledige uitspraak d.d. 13 juni 2017 van de Geschillencommissie van het Kifid.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant