Uitspraak: Advocaat verzuimt belangrijke informatie schriftelijk vast te leggen

Verweerder is advocaat. Hij heeft klager bijgestaan in een letselschadezaak. Verweerder heeft in april 2013 het ziekenhuis aansprakelijk gesteld vanwege inadequaat handelen bij het zoeken naar de oorzaak en behandeling van de onvruchtbaarheid van klaagster.

Het ziekenhuis heeft de aansprakelijkstelling afgewezen. Verweerder heeft vervolgens geen procedure tegen ziekenhuis X aanhangig gemaakt.

De klacht

Klaagster verwijt verweerder het volgende:

  • verweerder heeft, in tegenstelling tot de door hem gewekte indruk, geen procedure gestart tegen het ziekenhuis en de verjaring niet gestuit, waardoor de vordering nu is verjaard;
  • verweerder heeft klaagster niet of onvoldoende op de hoogte gebracht en gehouden van belangrijke informatie, zoals de voortgang van de procedure en belangrijke beslissingen daaromtrent.

De beoordeling

Klaagster verwijt verweerder dat hij ondanks gewekte verwachtingen geen procedure tegen ziekenhuis X aanhangig heeft gemaakt en de verjaring van de vordering niet heeft gestuit. Verweerder heeft zich op het standpunt gesteld dat het instellen van een vordering niet langer zinvol was. Klaagster heeft onvoldoende onderbouwd op grond waarvan verweerder niet in redelijkheid kon menen dat een procedure tegen ziekenhuis X onvoldoende kansrijk was. De onderzoeksresultaten uit het ziekenhuis in Peru, waarop klaagster zich beroept, zijn immers later weersproken door het ziekenhuis. Het eerste klachtonderdeel wordt dan ook ongegrond verklaard.

Het tweede klachtonderdeel heeft betrekking op de communicatie van verweerder over de voortgang van de zaak van klaagster. In zijn hoedanigheid van advocaat had van verweerder mogen worden verwacht dat hij, om misverstanden te voorkomen, belangrijke informatie of afspraken, zoals het al dan niet aanhangig maken van een procedure, schriftelijk had vastgelegd. Nu verweerder heeft nagelaten schriftelijk vast te leggen dat er geen procedure tegen ziekenhuis X zou worden gestart, komt het misverstand hierover voor zijn rekening, wat hem tuchtrechtelijk valt aan te rekenen. Het tweede klachtonderdeel is gegrond.

De klacht wordt dus deels gegrond verklaard. Aan betrokkene wordt de maatregel van waarschuwing opgelegd.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een advocaat, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een advocaat. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant