Uitspraak: Alfa accountants terecht gehouden om een schadevergoeding te betalen wegens schending van haar zorgplicht

In 2011 besluit een melkveehouder in een stal te investeren. Daarvoor wil de melkveehouder graag gebruik maken van de MIA/Vamil regeling 2011. Dit heeft de melkveehouder aan de accountants van Alfa laten weten.

De accountant heeft op enig moment verzuimt om een investeringsbeslissing binnen drie maanden te melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Daardoor heeft de melkveehouder geen subsidie kunnen verkrijgen.

In 2019 heeft de rechter de accountants veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding van 133.000 euro. De aansprakelijkheidsverzekeraar heeft het bedrag aan de boer overgemaakt.

Oordeel hof

De accountants waren het niet eens met de schadevergoeding en besloten in hoger beroep te gaan. De accountant ontkende dat een ‘investeringsbeslissing’ was genomen. Het hof ging hierin niet mee. Uit documenten bleek immers dat de boer in december al concrete stappen had gezet. De accountants hadden tegenover de melkveehouder een zorgplicht. De accountants zijn toerekenbaar tekortgeschoten.

Ook is het hof van mening dat de accountants geen grief meer kunnen richten tegen de berekening van de schade. De accountants hebben aangevoerd dat met een extra investering van 65.000 euro een stal kon worden gebouwd conform de gewijzigde MIA/Vamil regeling van 2012. Op die manier had de boer volgens de accountant alsnog van de fiscale voordelen kunnen genieten. Het hof stelt echter dat niet van de boer kon worden verwacht dat hij 50.000 euro zou investeren. De accountants hebben niet aangeboden de meerkosten te vergoeden. Het hof komt tot het oordeel dat de accountants terecht een schadevergoeding moeten betalen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant