Uitspraak: Bankmedewerker schendt Bankierseed door creditcard aan te vragen op naam van klant

Vanaf 1 maart 2010 was meneer V bij een bank werkzaam als ‘Adviseur Particulieren’. Op 15 juni 2015 heeft meneer V de Bankierseed afgelegd. Meneer V functioneerde volgens de bank in 2015 niet naar behoren. De bank heeft daarom een verbeterplan opgestart waaraan meneer V zijn medewerking diende te verlenen. Dit verbeterplan had echter niet het resultaat dat de bank voor ogen had. De bank heeft meneer V daarom in september 2015 medegedeeld dat zijn arbeidsovereenkomst per 1 januari 2016 zou worden beëindigd. Na deze mededeling kreeg meneer V de instructie om de rekening van een klacht op te heffen. Deze klant was een internationale student die vermoedelijk was teruggekeerd naar China.

Bankmedewerker vraagt creditcard aan op naam van een klant

In plaats van de rekening op te heffen heeft meneer V een creditcard aangevraagd op naam van de klant en zijn adres aangepast naar het postadres van de bank. Een adviseur van de bank heeft de creditcard vervolgens op 9 september 2015 ontvangen. Hij stelde echter vast dat de aanvraag van de creditcard niet paste bij de geplande opheffing van de rekening. Hij heeft daarom de creditcard vernietigd. Meneer V heeft daarom op 28 oktober 2015 nogmaals een creditcard aangevraagd op naam van de klant. Dit keer heeft hij een ander adres van de bank gebruikt. De creditcard is toen wel doorgestuurd naar de locatie waar meneer V werkzaam was. Meneer V heeft de creditcard op 5 november 2015 geactiveerd. In december 2015 heeft hij verschillende contante geldopnames gedaan met een totaalbedrag van € 3.200. In maart 2016 heeft een andere medewerker van de bank deze geldopnames opgemerkt waarnaar een onderzoek is ingesteld.

De bank heeft uiteindelijk op 26 mei 2016 aangifte gedaan bij de politie tegen meneer V. De uitkomst van het strafrechtelijke onderzoek is nog niet bekend. De bank heeft meneer V voor (maximaal) 8 jaar geregistreerd in het Extern Verwijzingsregister, het Intern Verwijzingsregister en in het Incidentenregister van de bank. Daarnaast moet meneer V de bedragen die hij met de creditcard heeft opgenomen terugbetalen en moet hij andere schulden aan de bank voldoen. De Stichting Tuchtrecht Banken heeft uiteindelijk ook een klacht ingediend tegen meneer V.

Het aanvragen en gebruiken van een creditcard op naam van een klant vormt een ernstige schending van de Bankierseed

De Stichting stelt dat meneer V heeft gehandeld in strijd met de gedragsregels van de aan de Bankierseed verbonden Gedragscode. Het aanvragen en gebruiken van een creditcard op naam van een klant van de bank vormt een ernstige schending van de Bankierseed. Meneer V heeft misbruik gemaakt van de bevoegdheden. Meneer V heeft genoeg tijd gehad om zijn handelen te stoppen gelet op de periodes tussen zijn handelingen. Echter, heeft hij zijn plan toch doorgezet. Klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat de beëindiging van een relatie met de bank op een zorgvuldige manier gebeurt. De Stichting heeft verzocht om aan meneer V een maatregel op te leggen.

Meneer V heeft verklaard dat hij inziet dat dit handelen in strijd met de door hem afgelegde Bankierseed is. Hij is zich ook bewust van het feit dat hem een sanctie kan worden opgelegd. Meneer V is op dit moment werkzaam buiten de bancaire sector. De Tuchtcommissie oordeelt dat meneer V zich niet integer heeft gedragen en in strijd met de voor hem geldende regels heeft gehandeld. Dit is een ernstige schending van de door meneer V afgelegde Bankierseed. De Tuchtcommissie acht de klacht daarom gegrond en legt aan meneer V de aanwijzing op dat hij voor zes maanden niet werkzaam mag zijn in de bancaire sector.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht advocaten

Bent u ook op onjuiste wijze behandeld door een medewerker uit de financiële sector, en heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem hier dan contact op met een van de advocaten van Zorgplicht Advocaten. Onze advocaten hebben ruime ervaring met het procederen tegen banken, verzekeraars en vermogensbeheerders.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant