Uitspraak: Beheerder schendt zorgplicht door huurder onvoldoende te screenen en dient hennepschade in woning te vergoeden

Mevrouw E heeft een eigen woning. Ze verblijft in 2015 een tijd in het buitenland en wilt daarom haar woning verhuren. Ze sluit een overeenkomst met Direct Woning Aangeboden. In deze overeenkomst maakt zij Direct Woning Aangeboden beheerder. Ze kent haar het recht toe om haar woning aan derden te verhuurden. Deze overeenkomst is aangegaan voor de periode tussen 1 februari 2015 en 31 januari 2016.

Half december 2015 komt mevrouw E terug uit het buitenland. Er blijkt dan dat er een hennepkwekerij in haar woning was gevestigd. Haar inboedel en woning zijn hierdoor ernstig beschadigd. Daarnaast heeft mevrouw E ook een naheffing ontvangen van ruim € 5.000,-. Mevrouw E heeft vervolgens de politie ingeschakeld.

Consument vordert bijna € 35.000 wegens onvoldoende screening en toezicht

Mevrouw E start een procedure bij de rechtbank Rotterdam en vordert een schadevergoeding. Volgens Mevrouw E is Direct Woning Aangeboden tekort geschoten in de nakoming van de overeenkomst. De huurder is onvoldoende gescreend en daarnaast is er onvoldoende toezicht gehouden op het gebruik van de woning. Daarnaast heeft Direct Woning Aangeboden niet aan haar verplichting voldaan om de woning aan het eind van de huurperiode deugdelijk op te leveren. Direct Woning Aangeboden ziet dit echter anders. Volgens haar heeft mevrouw E zelf het risico aanvaard door de snelheid waarmee zij haar woning wilde verhuren. Daarnaast dient de schade verhaald te worden op de huurder en niet op de beheerder volgens Direct Woning Aangeboden.

De hoogte van de schade wordt ook door Direct Woning Aangeboden betwist. Mevrouw E heeft er zelf voor gekozen om de contracten met de nutsbedrijven op haar naam te laten staan en een vast bedrag aan huur en overige voorzieningen overeen te komen. Op grond van de overeenkomst komt de eventuele schade voor rekening van mevrouw E, aldus Direct Woning Aangeboden.

Rust een zorgplicht op beheerder van de verhuurde woning

De overeenkomst tussen mevrouw E en Direct Woning Aangeboden is een overeenkomst van opdracht. Daarbij dient gekeken te worden of de opdrachtnemer heeft voldaan aan haar zorgplicht op grond van artikel 7:401 van het Burgerlijk Wetboek. Zij diende te handelen zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht. Volgens de rechtbank mocht van Direct Woning Aangeboden worden verwacht dat zij een potentiële huurder aan een onderzoek zou onderwerpen.

Wat betreft het controleren van de woning tijdens de huurperiode oordeelt de rechtbank dat, zeker nu er geen onderzoek naar de huurder gedaan is, Direct Woning Aangeboden vaker een controle uit diende te oefenen. Zij heeft dit één keer gedaan, aan het begin van de huurperiode. Het feit dat de huurder steeds contant betaalde, zou nog een reden moeten zijn om vaker een controle uit te oefenen nu dit in het huidig maatschappelijk verkeer niet gebruikelijk is.

De rechtbank is het niet eens met het verweer van Direct Woning Aangeboden dat mevrouw E zo snel mogelijk een huurder wilde hebben en daarmee de risico’s heeft aanvaard. Volgens de rechtbank zorgen deze omstandigheden er niet voor dat Direct Woning Aangeboden wordt ontslagen van de op haar rustende zorgplicht. De rechtbank komt tot de conclusie dat Direct Woning Aangeboden niet heeft voldaan aan haar verplichtingen als zorgvuldig beheerder. Daarmee is ze tekort geschoten in de nakoming van de overeenkomst en heeft ze haar zorgplicht geschonden.

De mogelijkheid om zelf de schade te herstellen

Dat er schade aan de woning van mevrouw E is ontstaan, staat vast. Wat betreft de vergoeding hiervan overweegt de rechtbank het volgende. Mevrouw E heeft Direct Woning Aangeboden onvoldoende ruimte geboden om tot herstel van de woning over te gaan. Daardoor zal de aansprakelijkheid van Direct Woning Aangeboden worden beperkt tot het bedrag dat het herstel in eigen beheer zou hebben gekost. Dit komt volgens de rechtbank uit op een bedrag van € 8.000,-.

Door de hennepkwekerij is er ook schade ontstaan aan de inboedel. Volgens mevrouw E bedraagt deze schade € 14.600,-. Direct Woning Aangeboden betwist de hoogte van deze schade nu er geen inventarislijst is opgesteld door mevrouw E. Daardoor kan niet meer worden achterhaald wat er is meegenomen en/of beschadigd. Echter, de rechtbank oordeelt dat Direct Woning Aangeboden zorg diende te dragen voor een inventarislijst. Mevrouw E heeft haar vordering verder niet onderbouwd door middel van specificaties of iets dergelijks. Hierdoor stelt de rechtbank de schade in redelijkheid vast op de helft van het bedrag, te weten € 7.800,-. De rechter wijst de kosten voor de extra stroom en de verblijfskosten en huur van een opslagruimte af nu deze onvoldoende onderbouwd zijn.

Beheerder schendt zorgplicht en moet bijna € 16.000,- schade vergoeden

Direct Woning Aangeboden heeft dus haar zorgplicht geschonden. Zij heeft namelijk niet gehandeld zoals van een redelijk bekwaam vakgenoot mag worden verwacht. Door deze zorgplichtschending heeft mevrouw E schade geleden. Direct Woning Aangeboden dient deze schade ad € 15.993,12 te vergoeden aan mevrouw E.

Hier kunt u de gehele uitspraak van de Rechtbank Rotterdam lezen.

Zorgplicht advocaten

Heeft u schade geleden als gevolg van een fout van uw beheerder of heeft u een geschil met uw beheerder over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraak:

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant