Uitspraak: Belangenconflict wegens dubbele rol van accountants

Ondernemer was in het bezit van 50% van de aandelen van een bedrijf in de productie van kunststoffen. De zakenpartner van de ondernemer bezat de andere helft van de aandelen. De ondernemer is in oktober 2018 overleden. Daarna heeft de echtgenoot de aandelen verkregen. De echtgenoot wilde deze aandelen verkopen aan een zwager tegen een bedrag van 590.000 euro.

Over deze koop is meermaals overleg gepleegd, in de aanwezigheid van een andere aandeelhouder met zijn accountant. Deze aandeelhouder is als enige bestuurder overgebleven. Die Accountant-administratieconsulent had meermaals jaarrekeningen voor het productiebedrijf opgesteld. Hij trad ook op als adviseur van de overgebleven bestuurder.

Een kantoorgenoot van de accountant (hierna: RA) trad op als adviseur van de zwager van de echtgenoot. Het accountantskantoor waar beide accountants werkzaam voor zijn heeft een opdrachtrelatie met het productiebedrijf.

Weduwe en zwager werden het niet eens over de aandelenkoop. De zakenpartner van de overleden ondernemer heeft in juni 2020 de aandelen overgenomen voor een bedrag van 450.000 euro. Dit is een aanzienlijk minder bedrag dan wat de weduwe in eerste instantie voor de aandelen vroeg.

Klacht

Weduwe zou door het handelen van de accountants in haar belangen zijn geschaad. Doordat de accountants meerdere belangen hebben behartigd, hebben zij geen zuivere rol gespeeld bij het vaststellen van de (ver)koopprijs van de aandelen.

Oordeel Accountantskamer

De Kamer gaat deels mee in dit verwijt. De RA werkte voor het accountantskantoor en stond in persoon van de AA de vennootschappen en de andere zittende aandeelhouder bij. Ook beschikte hij over informatie over het bedrijf die onbedoeld dan wel ongewenst bij de (potentiële) koper van de aandelen terecht kon komen. Het was daardoor mogelijk dat een belangenconflict zou ontstaan. Daarom moest de accountant zich bewust zijn van mogelijke bedreigingen voor de naleving van het fundamentele beginsel van objectiviteit. Ook ten aanzien van de geheimhouding had de accountant anders moeten en kunnen handelen (artikel 21 lid 1 VGBA). De accountant had de dienst moeten weigeren of beëindigen.

De RA heeft de dienst als adviseur wel beëindigd, maar pas op het moment dat al gesprekken hadden plaatsgevonden en toen bleek dat de onderhandelingen een moeizaam traject zouden worden. De RA heeft geen toereikende maatregel genomen om zijn objectiviteit te waarborgen. Dit kan hem worden verweten, waardoor tuchtrechtelijk verwijtbaar is gehandeld. Ten aanzien van de AA heeft de Kamer vastgesteld dat de AA werkte voor het accountantskantoor die de koper bijstond. De AA zelf stond de overgebleven bestuurder bij.

Er had een belangenconflict kunnen ontstaan tussen weduwe, zwager en de overgebleven bestuurder. De AA had moeten weten dat dit een mogelijke bedreiging voor de naleving van het fundamentele beginsel van objectiviteit kon opleveren. Ook hier speelt de verplichting tot geheimhouding van informatie een rol. De AA heeft niet erkend dat mogelijk sprake zou kunnen zijn van een bedreigingen voor naleving van fundamentele beginselen. Daarom is het fundamentele beginsel van objectiviteit en van vertrouwelijkheid geschonden. Hierdoor heeft de AA tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld.

De Registeraccountant krijgt een waarschuwing en de Accountant-administratieconsulent krijgt een berispring opgelegd wegens een tuchtrechtelijk verwijtbare dubbelrol. Het besef van de RA is te laat doorgedrongen. De AA heeft geen enkel besef getoond. De verschillende belangen maakten dat hij moest handelen zoals in artikel 21 VGBA staat geschreven.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant