Uitspraak: Belastingadviseur EY vordert extra kosten van klant: EY moet zelf betalen

In een tussenvonnis heeft een rechter eerder besloten dat een deel van de vorderingen van EY moesten worden afgewezen. De adviseur van EY had geen contact gehad met de klant over meerwerk en de betaling daarvan. Het accountantskantoor werd in de gelegenheid gesteld om de vorderingen nader te onderbouwen. EY zou geen feiten of omstandigheden hebben aangevoerd waaruit zou blijken dat de klant bekend was of had moeten zijn met de omvangrijke werkzaamheden en de kosten die daarvoor in rekening zou worden gebracht.

De klant van EY is een onderneming dat zich bezighoudt met de ontwikkeling, werving, (sub)licentiering en verkoop van intellectuele eigendomsrechten. In 2017 was een overeenkomst met EY gesloten om verschillende diensten te leveren.

Op enig moment moesten er herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd. Daar ontstond het probleem, nu partijen het niet eens werden over de hoogte van de bedragen voor de extra werkzaamheden dan in de overeenkomst werd afgesproken.

Oordeel rechtbank

De bedragen die extra in rekening zijn gebracht voor correctiewerkzaamheden zijn wel redelijk, maar niet is vast komen te staan dat alle werkzaamheden die zijn verricht ook daadwerkelijk nodig waren. Het is onvoldoende onderbouwd welke werkzaamheden nodig waren en waarom en meer werkzaamheden zijn uitgevoerd dan strikt noodzakelijk was.

Naar het oordeel van de rechtbank kunnen de vorderingen van EY niet bovenop de vaste prijsafspraak worden berekend. Het kantoor is er niet is geslaagd om de vorderingen nader te onderbouwen. Naast dat de vorderingen van EY worden afgewezen, moet het kantoor een bedrag van bijna 35.000 euro aan de klant terugbetalen wegens teveel betaalde facturen. De klant heeft namelijk onverschuldigd betaald.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant