Uitspraak: Boekhouder haalt naar eigen zeggen vertrouwelijke gegevens van server wegens noodtoestand

Een boekhouder heeft ongeveer 15 jaar voor werkgever als boekhouder/financial controller gewerkt. Om de werkzaamheden uit te voeren waren inloggegevens verstrekt om toegang te krijgen tot de server. Werkgever deed in juli 2017 aangifte tegen de betreffende boekhouder. Er zou op een ongeoorloofde manier bedrijfsvertrouwelijke gegevens zijn doorgespeeld die de ex-collega in de ontslagprocedure kon overleggen.

De boekhouder was van mening dat hij zijn ontslagen collega moest helpen. Daarom heeft boekhouder ervoor gekozen om vertrouwelijke bedrijfsgegevens van de server van werkgever te verwijderen. De boekhouder voelde zich genoodzaakt om de ex-college te helpen, aangezien werkgever de financiële positie van het bedrijf doelbewust en valselijk te negatief heeft doen lijken tegenover de kantonrechter, om zo een zo laag mogelijke ontslagvergoeding te hoeven betalen. De boekhouder heeft het opgevat als zijn maatschappelijke plicht op de waarheid boven tafel te krijgen.

De rechtbank heeft geoordeeld dat een taakstraf moet worden opgelegd. De boekhouder was het niet eens met het oordeel van de rechtbank en besloot in hoger beroep te gaan. Bij het hof Den Haag werd een beroep gedaan op overmacht wegens noodtoestand. Er zou volgens boekhouder geen sprake zijn van wederrechtelijk of onrechtmatig inloggen in het systeem. Er zou ook toestemming zijn gegeven, al dan niet stilzwijgend.

Oordeel hof

Het hof stelt dat geen sprake was van een noodtoestand. Er is ingelogd voor een ander doel dan waarvoor de inloggegevens zijn verstrekt. Daarom kan worden gesproken van het strafrechtelijke binnendringen, waarmee voldaan is aan wederrechtelijkheid. Ook is volgens het hof ook geen sprake van een noodtoestand. Het aannemen van een noodtoestand kent een hoge drempel waaraan in dit geval niet wordt voldaan. De boekhouder had niet mogen ingaan op het verzoek van de ex-collega om gegevens te delen.

Volgens het hof heeft de boekhouder zich schuldig gemaakt aan computervredebreuk. De boekhouder heeft 120 uur taakstraf opgelegd gekregen. Er zou sprake zijn van computervredebreuk en het doorspelen van gegevens over werkgever.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant