Uitspraak: Boekhouder heeft onrechtmatig geld van opdrachtgevers toegeëigend

Een boekhouder verzorgt via zijn eenmanszaak de boekhouding voor een drietal bv’s. Er werd een boekenonderzoek ingesteld en een forensisch accountant aangesteld. De forensisch accountant concludeerde dat de boekhouder een totaalbedrag van 1,3 miljoen euro, over de periode 2012 tot en met 2017, heeft weggenomen bij twee opdrachtgevers.

De Belastingdienst heeft een navorderingsaanslag opgelegd. Met de Belastingdienst was een geschil ontstaan over het vraagstuk of de bedragen als resultaat uit overige werkzaamheden moesten worden aangemerkt of dat sprake was van winst.

Volgens de boekhouder is geen sprake van resultaat uit overige werkzaamheden, omdat geen arbeid is verricht en niet kan worden gesproken van een redelijkerwijs te verwachten voordeel. Mocht er al arbeid zijn verricht, dan zou dat zijn geweest in het kader van zijn onderneming, moet worden gesproken van winst uit onderneming.

De Belastingdienst stelt zich echter op het standpunt dat wel arbeid is verricht. Er zijn immers overboekingen gedaan naar de eigen rekening en de rekening van de onderneming en tevens zijn valse facturen opgesteld. Daarom zou sprake zijn van resultaat uit overige werkzaamheden.

Oordeel rechtbank

Er kan pas worden gesproken van inkomen als er een bron aan ten grondslag ligt. Er zijn 3 algemene voorwaarden, namelijk: deelname aan het economische verkeer, het oogmerk om voordeel te behalen, en de verwachting dat het voordeel redelijkerwijs kan worden behaald (in de toekomst). Of voordeel kan worden verwacht is mede afhankelijk van de feiten en omstandigheden van dat betreffende jaar.

Volgens de rechtbank is sprake van als resultaat uit overige werkzaamheden. Het toe-eigenen van de gelden zijn puur vanuit een privéoogmerk verricht. Er kan niet worden gesproken van ondernemerschap. Er is dan ook sprake van resultaat uit overige werkzaamheden en niet van winst uit onderneming.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant