Uitspraak: Boekhouder in discussie bij vriendendienst over de hoogte van facturen

Een boekhouder raakt met een vriend in discussie over een vriendenovereenkomst die zou zijn overeengekomen. In de maanden april 2016 tot en met mei 2017 heeft de boekhouder een zestal facturen verstuurd met een totale waarden van bijna €5.500. De vriend heeft, als klant, deze facturen voldaan.

In de periode juli 2017 tot en met juni 2018 werden opnieuw een zestal facturen verzonden. Nu ging het om een totale waarde van ongeveer €6.500. De klant is het dit keer niet eens met de facturen en besluit slechts €550 te voldoen. Ten aanzien van het restant heeft over en weer app-verkeer plaats gevonden. De klant stelde dat de boekhouder er te lang over deed en dat een vervijfvoudigd tarief in rekening werd gebracht in vergelijking met andere boekhouders.

Oordeel kantonrechter

In 2019 oordeelde de kantonrechter dat de boekhouder in het gelijk moest worden gesteld en dat de klant het restant van de openstaande facturen alsnog diende te voldoen. De klant was het niet eens met het oordeel van de rechter en besloot in hoger beroep te gaan.

Oordeel hof

Er zijn tussen partijen mondelinge afspraken gemaakt. Daarom moet allereerst worden vastgesteld wat partijen zijn overeengekomen, wat partijen over en weer naar elkaar toe hebben verklaard en wat zij over en weer redelijkerwijs van elkaars verklaringen en gedragingen mochten verwachten.

De eerste zes facturen zijn door de klant betaald zonder te protesteren. De klant had toen kennelijk geen moeite met de in rekening gebrachte tijd en bedragen. Pas nadat alle werkzaamheden waren verricht en de klant moest betalen, had de klant hier klachten over.

Naar het oordeel van het hof mocht de boekhouder er gerechtvaardigd op vertrouwen dat de klant akkoord was met de eerder in rekening gebrachte tijd en bedragen. De boekhouder heeft zijn werkzaamheden in de facturen uitvoerig beschreven en voorzien van een toelichting. Als de klant van mening is dat er teveel uren of te hoge bedragen in rekening zijn gebracht, had hij moeten aantonen waarom en voor welke werkzaamheden er teveel uren of te hoge bedragen in rekening zijn gebracht.

Ook het standpunt dat het tarief te hoog zou zijn wordt van tafel geveegd. Het standpunt is niet, dan wel onvoldoende onderbouwd. Door de eerste zes facturen te betalen is de indruk gewekt dat hij het uurtarief accepteerde. Naar het oordeel van het hof heeft de boekhouder een redelijk uurtarief in rekening gebracht. De klant wordt niet alleen veroordeeld tot het betalen van het restant van facturen, maar ook tot het betalen van de wettelijke rente en de juridische kosten.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant