Uitspraak: Boekhouder start zaak tegen klant

Een boekhoudster heeft ruim 20 jaar de bedrijfsadministratie gedaan voor een schoonmaakbedrijf. In 2018 werden de werkzaamheden in loondienst verricht en daarna via haar eenmanszaak. In 2018 werd zij ziek waardoor de werkzaamheden werden neergelegd.

Een maand later heeft de boekhoudster een factuur gestuurd. De klant weigerde een factuur te betalen van ruim 3.000 euro. Volgens de klant kon de boekhoudster de helft van haar uren niet (goed) verantwoorden. De uren werden geboekt onder de posten “diversen” of “werkzaamheden kantoor”. De boekhoudster boekte de uren echter al 20 jaar op deze manier. Ook zijn nog uren geboekt in een periode waarin de boekhoudster volgens het UWV ziek was en niet in staat was om te werken. De klant betwistte een omvang van 32,75 uur. De klant wilde kosten die waren gemaakt wegens de plotselinge ziekmelding verrekenen. De continuïteit van het bedrijf was verstoord aldus de klant. De klant had noodgedwongen een cursus Accountview moeten volgen wegens de uitval door ziekte. Ook is een accountant ingehuurd om het bedrijf draaiende te houden en de fouten van de boekhoudster te herstellen.

Naar de rechter

De boekhoudster heeft een bedrag gevorderd van bijna 4.000 euro vermeerderd met de wettelijke handelsrente. De kantonrechter heeft gesteld dat de klant onvoldoende onderbouwde waarom de factuur te summier zou zijn onderbouwd. Daarnaast stelde de kantonrechter de klant wel in het gelijk ten aanzien van de uren waarop de boekhoudster als ziek stond geregistreerd. De cursus die door de klant is gevolgd, kan niet worden verhaald op de boekhoudster. De boekhoudster had immers aan de klant aangeboden om te helpen met een boekhoudprogramma. De klant heeft daar geen gebruik van gemaakt. De klant wordt veroordeeld om een bedrag van bijna 2.500 euro te betalen vermeerderd met de wettelijke handelsrente. Ook moet de klant de incassokosten en de proceskosten betalen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant