Uitspraak: Boekhouder tekortgeschoten en moet betalen

Een administratiekantoor is sinds 2016 de boekhouding gaan doen van een onderneemster ten aanzien van de jaren 2012 tot en met 2015. Ook zouden de fiscale aangiftes over die jaren worden verzorgd. Voor 2015 en 2016 zou uitstel worden gevraagd. Het kantoor werd via de gemeente betaald voor de werkzaamheden via een BBZ-regeling. Over de jaren 2015 en 2016 zou onderneemster het kantoor op een later moment rechtstreeks betalen.

In 2017 krijgt de onderneemster brieven van de fiscus waaruit blijkt dat geen enkel stuk door het kantoor is ingediend. Ook was geen uitstel aangevraagd. De onderneemster besloot om het kantoor aansprakelijk te stellen voor ruim 5.500 euro. Volgens onderneemster had het kantoor niet de zorg van een goed opdrachtnemer in acht genomen.

Het kantoor stelde dat de administratie was gedaan op basis van de informatie die onderneemster zelf heeft aangeleverd. Verder zijn geen werkzaamheden verricht, omdat niet aan de betalingen werd voldaan.

Het kantoor heeft als verweer aangevoerd dat de aangeleverde administratie niet in orde was. De administratie werd gedaan op basis van de gegevens die onderneemster zelf heeft aangeleverd. Uit coulance zou een lage prijs per uur zijn gerekend. Daarnaast zou de onderneemster door eigen toedoen in de problemen zijn geraakt.

Oordeel kantonrechter

Een boekhouder is gehouden om een cliënt te wijzen op een gebrek in de administratie. Er zouden stukken ontbreken, waardoor de administratie incompleet was. Bij het aangaan van de overeenkomst was het kantoor op de hoogte van de administratie die niet op orde was en van een betalingsachterstand. Het kantoor wist waaraan hij begon.

Dat er stukken ontbraken in de administratie betekent niet dat er geen aangifte hoeft te worden ingediend en de klant als het ware aan zijn lot over te laten. Het kantoor moet de schade van ruim 5.500 euro vergoeden, vermeerderd met de wettelijke rente en proceskosten.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant