Uitspraak: Boete notaris wordt in hoger beroep gehalveerd

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft onderzoek gedaan naar een notariskantoor. Zij controleerde of de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) werd nageleefd. Het BFT had een signaal gekregen over een aankoop en hypotheek voor een jachthaven met bijbehorende bedrijfswoning. De leveringsakte en de hypotheekakte zijn bij de notaris van het notariskantoor gepasseerd. Naar aanleiding van de uitkomsten, zou niet voldaan zijn aan de monitoringsverplichting van artikel 3, tweede lid, aanhef en onder d, van de Wwft. Ook zou er ten onrechte geen verscherpt cliëntenonderzoek hebben plaatsgevonden. Verder is het BFT van mening dat de notaris heeft verzuimd om de ongebruikelijke transacties te melden. Daarom is een boete van 36.000 euro opgelegd.

De rechtbank oordeelde eerder dat het handelen van de BFT juist was. Het verschil van € 48.000,- tussen de koopsom en de WOZ-waarde aanleiding moest zijn om nader onderzoek in te stellen. Omdat de notaris geen onderzoek zou hebben gedaan, zouden de verplichtingen van aan artikel 3, tweede lid, aanhef en onder d, van de Wwft en artikel 8, eerste lid zijn geschonden.

Discussie

Eerder kreeg de notaris een boete van 36.000 euro opgelegd. Volgens BFT had de notaris een fout gemaakt. Er zou een verschil bestaan tussen de koopsom en de WOZ-waarde. Dit hoeft niet per definitie een verhoogd witwasrisico te vormen.

Oordeel Hoger Beroep

De notaris was vanaf het begin af aan bekend met feiten en omstandigheden over het pand. Dit zou een rechtvaardiging zijn voor het verschil. De feiten en omstandigheden die de notaris heeft aangevoerd zijn door het BFT niet dan wel onvoldoende weersproken.

De notaris was niet gehouden om een (verscherpt) cliëntenonderzoek uit te voeren. De notaris had niet een hoger risico op witwassen moeten constateren. Daarom kan ook niet langer worden gesteld dat sprake was van een ongebruikelijke transactie. Niet is gebleken dat de notaris de artikelen 3, tweede lid, aanhef en onder d, en artikel 8, eerste lid, van de Wwft heeft geschonden.

Het College is wel van mening dat de notaris terecht een boete heeft gekregen ten aanzien van de hypotheekakte. De notaris had een hoger risico op witwassen moeten constateren. De notaris heeft achteraf een toelichting gegeven, maar had een verscherpt cliëntenonderzoek moeten invoeren. In hoger beroep wordt de boete van 36.000 euro daarom gehalveerd.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een klacht of vraag over de rol van uw of een andere notaris, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Klik hier voor contact, of laat u terugbellen door ons. Een bericht achterlaten kan natuurlijk ook. Dan nemen wij contact met u op.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant