Uitspraak: Controleren correctheid ingevulde vragenlijst door verkopers valt niet onder zorgplicht makelaar

Meneer en mevrouw V. bezitten een half-vrijstaande woonboerderij met daarbij een garage, berging, loods en een tuin. Meneer en mevrouw V. hebben deze woonboerderij te koop aangeboden op de huizenmarkt. Op 11 november 2007 hebben zij de daarbij behorende vragenlijst van de makelaar ingevuld. Op 29 november 2007 heeft mevrouw B. voor € 660.000,- de woonboerderij van meneer en mevrouw V. gekocht.

Zoals vermeld in de koopakte zou de levering 1 april 2008 plaatsvinden. Na het tekenen van de koopovereenkomst is gebleken dat de vragenlijst niet volledig door meneer en mevrouw V. is ingevuld. Meneer en mevrouw V. waren bekend met het feit dat er zich asbesthoudende materialen op 3 specifieke plaatsen in de grond bevonden alsmede in de, niet in gebruik zijnde, ondergrondse tank. Dit is niet ingevuld in de vragenlijst. Aan de hand hiervan zijn er, op kosten van meneer en mevrouw V., 4 bodemonderzoeken uitgevoerd in de periode van april 2008 tot juni 2008.

Verkopers starten procedure bij kantonrechter

Mevrouw B. had op 14 november 2008 de koopsom van € 660.000,- nog niet voldaan. Meneer en mevrouw V. hebben vervolgens een procedure gestart bij de kantonrechter en betaling van de koopsom gevorderd. De kantonrechter heeft geoordeeld dat mevrouw B., tegen levering van de woonboerderij, € 600.000,- van de koopsom moet betalen. De overige € 60.000,- dient in depot onder de notaris te bezorgen voor eventuele saneringsschade. De woonboerderij is uiteindelijk op 3 december 2008 geleverd. Mevrouw B. is van mening dat de makelaar niet heeft gehandeld zoals dit van een redelijk handelend en redelijk bekwame makelaar verwacht mag worden. Als kopende partij zou mevrouw B., naar eigen zeggen, misleid zijn door de makelaar. Ze stelt de makelaar aansprakelijk en stelt dat dat hij niet heeft voldaan aan zijn zorgplicht. De makelaar had zorg moeten dragen voor de juiste invulling van de vragenlijst.

De Raad: makelaar is niet verantwoordelijk voor het correct invullen van de vragenlijst

De makelaar trad niet op voor mevrouw B., maar op grond van een overeenkomst voor meneer en mevrouw V. Hij had daarom in de eerste plaats de belangen van zijn cliënten en niet van mevrouw B. Volgens de Raad heeft de makelaar dan ook geen zorgplicht in de mate als door mevrouw B. is aangenomen. De cliënt is in beginsel verantwoordelijk voor het correct invullen van de vragenlijst en niet de makelaar. Toen na de koop bleek dat meneer en mevrouw V. de informatie over de asbesthoudende grond hadden verzwegen, heeft de makelaar zich actief opgesteld en inzet getoond om de transactie door te laten gaan.  De Raad oordeelt daarom dat niet is gebleken dat de makelaar zijn zorgplicht heeft geschonden. De klacht van mevrouw B. wordt ongegrond verklaard.

Hier kunt u de volledige uitspraak van de Raad van Toezicht lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw makelaar over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Is uw opdracht niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant