Uitspraak: DAS schendt zorgplicht door beroepsfout en moet ruim € 30.000 schadevergoeding betalen aan consument

In mei 2005 heeft meneer N een tegoedbon aan meneer E verstrekt. De tegoedbon bevatte de handgeschreven tekst: ‘Hierbij verklaar ik meneer N dat meneer E bij mij een bedrag van € 30.000,- incl. btw kan besteden m.b.t. motor revisie, versnellingsbak revisie dan wel onderdelen’. Onderaan de tegoedbon staat een stempel van ‘RacinG’. In 2006 heeft meneer E met Racing en Engineering B.V. een overeenkomst gesloten op grond waarvan Racing en Engineering B.V. een motor van Ferrari diende te reviseren. Meneer E heeft de gereviseerde Ferrari motor in december 2011 opgehaald. De afgifte van de motor is schriftelijk vastgelegd in een verklaring die door zowel meneer E als Porsche is ondertekend. Enige tijd later bleken er verschillende onderdelen te missen. Meneer E heeft daarom een e-mail aan Porsche verstuurd, waarin hij aangeeft dat op het gereviseerde blok twee oliefilters en de complete ontsteking mist. Daarnaast zouden er nog meer onderdelen missen en zouden er nog meer dingen zijn misgegaan.

Revisie van Ferrari motor is niet volgens geldende normen uitgevoerd

Meneer E is sinds 1993 verzekerd voor rechtsbijstand bij DAS. Eind maart 2012 heeft meneer E DAS dan ook verzocht hem bij te staan bij zijn geschil met Racing en Engineering B.V. CED Automotive heeft vervolgens in juli 2012 expertise uitgevoerd aan de motor in opdracht van DAS. CED Automotive heeft in haar rapport vastgesteld dat de revisie van de Ferrari motor niet volgens de geldende normen is uitgevoerd. Er zijn meerdere montagefouten gemaakt en veel lapmiddelen gebruikt die niet origineel zijn. Deze kunnen voor problemen zorgen. Ook zijn er veel oude onderdelen hergebruikt die eigenlijk vervangen hadden moeten worden. Na de revisie heeft de motor nooit gedraaid, terwijl dit wel gebruikelijk is. In dit geval heeft dit er juist voor gezorgd dat de schade aan de motor ‘beperkt’ is gebleven.

DAS heeft vervolgens Racing en Engineering B.V. in gebreke gesteld. Daarbij heeft DAS Racing en Engineering B.V. in de gelegenheid gesteld de tekortkomingen / wanprestatie ongedaan te maken en de ontbrekende onderdelen te overhandigen aan meneer E. Echter, Racing en Engineering B.V. heeft hier niet aan voldaan. Meneer E is daarom een procedure gestart tegen Racing en Engineering B.V. bij de rechtbank Overijssel. De vordering van meneer E is door de rechtbank afgewezen omdat hij niet tijdig na de ontdekking van de gebreken heeft geklaagd. Daardoor heeft hij alle rechten en bevoegdheden verloren.

Consument stelt DAS aansprakelijk voor door hem geleden schade wegens zorgplichtschending

Meneer E heeft vervolgens DAS aansprakelijk gesteld voor de schade die hij heeft geleden. DAS erkent de aansprakelijkheid niet en stelt dat haar niets verweten kan worden. Meneer E is vervolgens in hoger beroep gegaan. Het hof Arnhem-Leeuwarden heeft echter het vonnis van de rechtbank bekrachtigd. Meneer E heeft daarom DAS per brief van mei 2017 wederom aangeschreven en verzocht aansprakelijkheid te erkennen voor de door hem geleden schade. DAS heeft niet gereageerd op deze brief. Meneer E is daarom een procedure gestart bij de rechtbank Amsterdam waarbij hij stelt dat DAS is tekortgeschoten in de nakoming van de op haar rustende zorgplicht en daarom de schade van meneer E dient te vergoeden. Deze schade bedraagt € 37.290,99.

De rechtbank begint met de beoordeling of DAS is tekortgeschoten in de op haar rustende zorgplicht. DAS dient te handelen zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam rechtsbijstandverlener mag worden verwacht. DAS dient daarom meneer E in staat te stellen goed geïnformeerd te beslissen. Meneer E stelt dat DAS haar zorgplicht heeft geschonden doordat zij heeft nagelaten meneer E te adviseren binnen bekwame tijd nadat zij kennis had van de gebreken. Het rapport van CED Automotive dateert van 31 juli 2012 terwijl meneer E zijn klachten over de revisie van de motor voor het eerst per brief van 14 januari 2013 aan Racing en Engineering B.V. kenbaar heeft gemaakt. Volgens de rechtbank is dit een beroepsfout die DAS kan worden toegerekend. DAS is niet te werk gegaan zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend rechtsbijstandverlener mag worden verwacht. Zij heeft meneer E nodeloos aan risico’s blootgesteld. DAS is volgens de rechtbank verplicht de schade die meneer E door de tekortkoming heeft geleden te vergoeden.

De rechtbank is van oordeel dat indien DAS de beroepsfout niet zou hebben gemaakt de vordering van meneer E op Racing en Engineering B.V. volledig zou zijn toegewezen. De rechtbank stelt de schade daarom vast op het bedrag dat meneer E vorderde in de oorspronkelijke procedure, te weten € 31.037,68.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de rechtbank Amsterdam.

Zorgplicht advocaten

Heeft u ook een geschil met uw rechtsbijstandsverlener? Neem dan hier vrijblijvend contact met ons op. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben ruime ervaring met het procederen tegen banken, verzekeraars en vermogensbeheerders alsmede tussenpersonen en/of overige dienstverleners.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant