Uitspraak: Dijsselbloem vooralsnog tevreden over algemene zorgplicht

Vooralsnog is de Minister van Financiën tevreden over het functioneren van de algemene zorgplicht uit de Wet financieel toezicht (Wft). Zo blijkt een evaluatie van de algemene zorgplicht, zoals onlangs plaatsvond.

Vangnetbepaling ter bescherming consumenten

De algemene zorgplicht is per 1 januari 2014 opgenomen in art. 4:24a Wft en dient als extra consumentenbescherming. Het is een vangnetbepaling die dient als aanvulling op het systeem van consumentenbescherming, op grond waarvan de Autoriteit Financiële Markten (AFM) kan handhaven indien specifieke regelgeving ontbreekt.

Gebrek aan rechtspraak noopt tot nieuwe evaluatie in 2022

In de praktijk is er door de AFM nog niet op grond van de algemene zorgplicht uit de Wft gehandhaafd. Daardoor ontbreekt jurisprudentie omtrent dit wetsartikel voorlopig. Minister Dijsselbloem zegt hierover: “Het is naar mijn oordeel dan ook te vroeg om verdergaande conclusies te trekken ten aanzien van de doeltreffendheid en de effecten van de algemene zorgplicht zoals neergelegd in de Wft. (…) Eerst zal meer zicht op onder meer de (formele) handhavingspraktijk en ontwikkeling in de bestuursrechtelijke rechtspraak moeten ontstaan. Om die reden kondig ik hierbij aan dat er een nieuwe evaluatie zal worden uitgevoerd naar de doeltreffendheid en de effecten van artikel 4:24a Wft in de praktijk. De Staten-Generaal zal uiterlijk 1 januari 2022 een verslag met de bevindingen van deze evaluatie ontvangen”.

Klik hier voor de brief van Minister Dijsselbloem aan de Tweede Kamer.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant