Uitspraak: Door twee vennoten ingeschakelde registeraccountant handelde niet verwijtbaar

In het onderhavige geschil gaat het om twee vennoten in een VOF die samen niet meer door één deur kunnen. Om deze reden is er tijdens de behandeling van het kort geding tussen de twee vennoten overeengekomen dat er een registeraccountant zou worden aangesteld. Deze registeraccountant kreeg van de vennoten de opdracht om de financiën van de VOF compleet door te lichten. Gedurende de werkzaamheden in dit dossier dient een van de vennoten een tuchtklacht in tegen de registeraccountant, maar de Accountantskamer ziet geen grond aanwezig voor tuchtrechtelijke verwijtbaar. Alle klachtonderdelen worden dan ook ongegrond verklaard.

De overeengekomen opdracht

De eerste klacht richtte zich erop dat de registeraccountant de overeengekomen opdracht niet volgens afspraak heeft uitgevoerd. Klaagster was in de veronderstelling dat er een stakingsbalans/eindbalans zou worden opgesteld door de registeraccountant. Uiteindelijk is een dergelijke balans nooit opgeleverd. Naar het oordeel van de accountantskamer is de klacht ongegrond, aangezien er in de gegeven opdracht geen melding gemaakt wordt van een stakingsbalans of eindbalans. Nu de opdracht gezamenlijk gedaan is door alle partijen in het kort geding, hoeft de registeraccountant ook niet af te gaan op eenzijdige latere instructies van de vennoot.

Kwaliteit en bereikbaarheid

De overige klachten richten zich vooral op de kwaliteit van het door de registeraccountant opgeleverde eindresultaat. Volgens klaagster heeft de registeraccountant verschillende fouten gemaakt en was de registeraccountant slecht bereikbaar. Zo stelde klaagster dat er door de registeraccountant niet op brieven of telefoontjes werd gereageerd. Uit de e-mailcorrespondentie blijkt echter dat de registeraccountant in de periode tussen half oktober 2020 en half februari 2021 zestien e-mails heeft verzonden aan klaagster. Ook op de momenten dat de registeraccountant afwezig was, werd dit duidelijk gecorrespondeerd met beide partijen. De door klaagster aangehaalde fouten werden niet of nauwelijks met bewijs onderbouwd. Beide klachten zijn dan ook onvoldoende aannemelijk gemaakt door de klaagster, waardoor ook deze klachten door de Accountantskamer ongegrond worden geacht.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant