Uitspraak: Doorhaling voor niet herstellen foutieve btw-aangiften

Een accountant werkt als zelfstandig bedrijfsadviseur. Hij heeft ruime ervaring in financiën, met name ten aanzien van autobedrijven. Op enig moment was hij medebestuurder van een aantal bedrijven die tot dezelfde groep behoorden. Drie van die bedrijven zijn aan te merken als een fiscale eenheid. De accountant had een kwart van de aandelen. Het gaat in 2015 minder met het bedrijf en in 2016 neemt een andere BV het over. De handelsnamen worden even later ook aangepast.

De Belastingdienst is op enig moment gestart met een boekenonderzoek. Er werd gebruik gemaakt van het boekhoudprogramma Snelstart. Het programma kan gegevens inlezen vanuit het werkplaats-systeem Carsys. De accountant heeft grote verschillen laten bestaat tussen de administratie en hetgeen in de aangifte omzetbelasting was verwerkt. Er zou ruim 580.000 euro te weinig in de omzetbelasting zijn verwerkt. Daarom wordt een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de accountant. Deze krijgt uiteindelijk een boete opgelegd. Ook wordt een tuchtklacht ingediend wegens opzettelijk onjuiste aangiften indienen.

De Accountantskamer stelt dat een tuchtrechtelijke klacht kan worden ingediend aangezien bij zijn werkzaamheden als bestuurder gebruik is gemaakt van zijn vakbekwaamheid als accountant. De accountant heeft erkend dat een verschil bestond in bedragen. De tuchtrechter vindt het niet aannemelijk dat de aangiften omzetbelasting opzettelijk onjuist zijn gedaan. Dat de accountant niet eerlijk en oprecht zou hebben gehandeld, staat niet vast. Daarom kan niet worden gezegd dat het fundamentele beginsel van integriteit geschonden.

Wel heeft de accountant de vakbekwaamheid en zorgvuldigheid geschonden. De accountant heeft immers onvoldoende oog gehad voor zijn administratieve verplichtingen. Er is geen adequate actie ondernomen toen een fors verschil werd geconstateerd. Daarom is het verschil niet verklaard laat staan opgelost.

Vanaf 2014 was de accountant al bekend met het feit dan de administratie niet aansloot op de aangiften omzetbelasting. Het was zijn verantwoordelijkheid en zijn taak om te zorgen voor een correcte aangifte. De Accountantskamer besluit een schorsing van een maand op te leggen. Dat sprake zou zijn van opzet is niet gebleken. Betrokkene heeft niet de indruk gewekt dat hij zich verantwoordelijk heeft gevoeld voor het doen van correcte aangiften.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

eeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant