Uitspraak: Effectiviteit van verbeterplan ontbreekt, tuchtklacht grotendeels gegrond

Een AA schreef in een verbeterplan dat hij de bij een kantoortoetsing door de NBA geconstateerde tekortkomingen als beschamend heeft ervaren en niet accountantswaardig. Toch toonde hij nadien maar weinig verbetering, constateerde de beroepsorganisatie, die daarop uiteindelijk een tuchtklacht indiende.

Kantoortoetsing en verbeterplan

De NBA had in 2017 een kantoortoetsing uitgevoerd en geoordeeld dat het interne stelsel van kwaliteitsbeheersing van de accountantspraktijk van de AA verbetering behoeft. In 2020 diende de accountant een verbeterplan in, waarna de NBA in 2021 een hertoetsing uitvoerde.

Tuchtklacht NBA tegen AA

De NBA diende uiteindelijk een tuchtklacht in tegen de AA en stelde zich op het standpunt dat, na hertoetsing, het interne stelsel van kwaliteitsbeheersing van de accountantspraktijk nog steeds niet voldoet. Onder meer om die reden heeft de beroepsorganisatie een tuchtklacht ingediend. Die klacht is grotendeels gegrond, oordeelt de Accountantskamer. De AA heeft niet voldaan aan de voorwaarde die de NBA had gesteld aan de acceptatie van het verbeterplan, namelijk dat de accountant criteria opstelt waaruit volgt dat er periodiek een opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelingen (OKB) wordt uitgevoerd. In een aantal toetsingsdossiers zijn bovendien tekortkomingen vastgesteld. Ook heeft de AA verzuimd om de monitoringsvragenlijsten tijdig in te sturen.

Positieve grondhouding vertaalt zich onvoldoende in gedrag

Omdat de klacht grotendeels gegrond is, kan een tuchtrechtelijke maatregel worden opgelegd. De Accountantskamer betrekt hierbij, behalve de gegronde (sub)klachtonderdelen, de volgende omstandigheden. De AA heeft in zijn verbeterplan van 7 september 2020 geschreven dat hij de bij de toetsing geconstateerde tekortkomingen als beschamend en niet accountantswaardig heeft ervaren, dat hij de regelgeving volledig onderschrijft en dat hij een hertoetsing met vertrouwen tegemoet ziet.

Ondanks de positieve grondhouding van de AA in zijn verbeterplan, vertaalt deze houding zich onvoldoende in zijn gedrag. De AA heeft tijdens de doorhaling als accountant nog werkzaamheden verricht, wat aantoont dat hij de verplichtingen als accountant niet altijd correct en tijdig nakomt. De Accountantskamer oordeelt dat de AA zich niet voldoende bewust lijkt te zijn van de verplichtingen die zijn titel als accountant met zich meebrengt.

Verzaakte verplichtingen

De Accountantskamer constateert dat de AA zelfs eenvoudig te realiseren verplichtingen heeft verzaakt, zoals het opnemen van criteria voor periodieke OKB in zijn kwaliteitsbeleid. Het gebruik van voorgeschreven formulieren en het tijdig indienen van monitoringsvragenlijsten zijn eveneens verzuimd. Ondanks het feit dat de AA onder het vergrootglas lag na de eerdere toetsing in 2017 en de ingediende klacht, heeft hij niet consistent, adequaat en tijdig gehandeld. Het kwaliteitsbeheersingssysteem voldeed ook in november 2021 niet aan de vereisten.

De Accountantskamer rekent dit alles betrokkene aan. Betrokkene lijkt er niet van er doorgedrongen dat zijn titel als accountant verplichtingen meebrengt die hij nauwgezet en op tijd dient na te komen. De Accountantskamer is van oordeel dat een tijdelijke doorhaling voor de duur van 18 maanden op zijn plaats is.

Oordeel van de Accountantskamer en opgelegde maatregel

De Accountantskamer oordeelt dat een tijdelijke doorhaling van 18 maanden een passende tuchtrechtelijke maatregel is.

Hier kunt u de volledige uitspraak van de Accountantskamer lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of notaris. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant