Uitspraak: Factuur van accountant onvoldoende duidelijk gespecificeerd

Voor enkele gemeente heeft een jeugdinstelling de Jeugdwet uitgevoerd. Na afloop van elk jaar moet een financiële productieverantwoording worden opgemaakt en aan de gemeenten worden overlegd. Daarbij moet een controleverklaring worden gevoegd.

Er wordt een accountant ingeschakeld om de verantwoording over 2017 tot en met 2019 te regelen. Voor het jaar 2017 worden de kosten voor de werkzaamheden geschat op 50 uur, maar er worden 41,5 uur gedeclareerd. Voor 2018 en 2019 worden de uren geschat op 40 uur. Uiteindelijk worden en 40 respectievelijk 35 uur geschreven voor de werkzaamheden. In de specificatie over 2019 staat dat 1 uur meer is gerekend voor het opvragen van bestanden, 4 uur voor het ordenen van bestanden en 3 uur voor het scannen en mailen van de controleverklaring.

De instelling stelt dat het onduidelijk is waarom zoveel uren nodig waren voor die werkzaamheden. De instelling had immers op verzoek van de accountant de bestanden volledig geordend aangeleverd. De accountant voert aan dat bij het maken van de opdrachtbevestiging gekeken is naar de uren die in 2018 zijn besteed aan de werkzaamheden. Daarin zat een investering vanuit de accountant omtrent regelgeving. In 2019 werd verwacht efficiënter te kunnen werken, waardoor het aantal uren lager is uitgevallen. De accountant blijft achter zijn verantwoording van de uren staan. De klant is het hiermee niet eens en verwacht een aangepaste factuur waarop alleen de daadwerkelijke bestede uren staan. Als reactie daarop heeft de accountant aangevoerd dat hij de reactie begrijpt en wellicht de specificatie wat gedetailleerder had kunnen opstellen.

De accountant heeft op enig moment een betalingsherinnering gestuurd, maar de instelling heeft een deel van de factuur niet betaald. De instelling heeft een klacht ingediend bij de Raad voor Geschillen en bij de Accountantskamer.

Klacht

Volgens de instelling heeft de accountant:

  • de kosten voor haar werkzaamheden onzorgvuldig gefactureerd;
  • achteraf de specificatie aangepast;
  • de factuur niet willen minderen.

Oordeel

De klacht wordt ongegrond verklaard. Er kan een tuchtklacht worden ingediend als het gaat om een accountant die bij declaraties onzorgvuldig, niet-integer of onprofessioneel heeft gehandeld en daardoor de regels van de Wab of de VGBA heeft overtreden.

Daarnaast moet een accountant de facturen specificeren en inzichtelijker maken als daarom wordt verzocht. Volgens de Kamer heeft de accountant deze norm niet geschonden, omdat de factuur op verzoek is gespecificeerd, de uren zijn toegelicht en de aard van de werkzaamheden verder zijn gespecificeerd. Er wordt geen maatregel opgelegd. Over de vraag of de accountant te veel in rekening heeft gebracht, moet de Raad voor Geschillen of de civiele rechter zich buigen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant