Uitspraak: Financiële positie notaris onderwerp van discussie bij kamer voor het notariaat

Klager, Bureau Financieel Toezicht, heeft een tweetal onderzoeken verricht bij en op het kantoor van de notaris. Beide onderzoeken richtten zich op de liquiditeit en solvabiliteit van de notaris. In beide onderzoeken is een negatieve kantoorliquiditeit, een negatieve totaal-liquiditeit en een negatieve privé-solvabiliteit geconstateerd.

De klacht

Klager stelt dat de notaris handelt in strijd met het bepaalde in artikel 23 Wna. Na beoordeling van de financiële jaarcijfers van de notaris over 2016 komt klager tot de conclusie dat de negatieve liquiditeitspositie van het kantoor en de negatieve privé-liquiditeitspositie weliswaar herstellende zijn, maar nog altijd negatief. Herstel van de privé-solvabiliteit blijft volgens klager volledig uit.

De beoordeling

Artikel 23 Wna bepaalt dat het de notaris verboden is, rechtstreeks of middellijk, handelingen te verrichten of na te laten waarvan hij redelijkerwijs moet verwachten dat zij ertoe kunnen leiden, dat hij te eniger tijd niet zal kunnen voldoen aan zijn financiële verplichtingen.

De notaris heeft erkend dat zijn financiële posities achterlopen. Hij heeft echter ook onweersproken aangevoerd dat het herstel inmiddels structureel te noemen is. Alleen het herstel van de privé-solvabiliteit blijft nog achter, aldus de notaris, maar gelet op de kantoorresultaten en de voorgenomen verkoop van zijn woning zal ook de solvabiliteit herstel laten zien.

Door het bovenstaande is de kamer van oordeel dat, gelet op het genoemde herstel van de liquiditeitsposities en het te verwachten herstel van zijn solvabiliteitspositie, geen sprake meer is van een situatie dat de notaris redelijkerwijs moet verwachten op enig moment niet meer te kunnen voldoen aan zijn financiële verplichtingen.

De beslissing

De klacht wordt ongegrond verklaard.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan hier contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant