Uitspraak: Geen ondernemer door bij te klussen als auditor

Een auditor stond tot november 2017 in dienstbetrekking. Naast de werkzaamheden in zijn dienstbetrekking, zijn ook werkzaamheden als boekhouder verricht voor 1 opdrachtgever. Het ging om een omzet van 700 euro. In 2018 heeft de auditor zich ingeschreven bij de Kamer van Koophandel; dat jaar was zijn omzet 2.200 euro. Per 2019 zijn de werkzaamheden voor de opdrachtgever beëindigd. Er is nog een betaling gedaan aan de auditor als eindafrekening voor een bedrag van 2.400 euro.

De auditor heeft in de aangifte IB/PVV voor het jaar 2017 de omzet opgenomen als winst uit onderneming. De Belastingdienst was het daarmee niet eens en heeft een correctie opgelegd. Het bedrag moest als resultaat uit overige werkzaamheden worden verricht.

Rechtbank

Volgens de rechtbank kan niet worden gesproken van een organisatie van kapitaal en arbeid. Het gaat om een zeer geringe omzet en een korte duur van werkzaamheden. Er was ook maar één betalende opdrachtgever. In 2017 kon hij niet worden gezien als ondernemer en daarom kan ook niet worden gesproken van een winst uit onderneming. Niet is gebleken dat omvangrijke investeringen zijn gedaan of dat tijd en energie is besteed aan de uitbreiding van werkzaamheden.

Bij het hof

De financial auditor heeft tot aan het hof vastgehouden aan de stelling dat de omzet die hij behaalde als boekhouder naast zijn inkomsten uit loondienst, moet worden aangemerkt als winst uit onderneming.

Allereest heeft het hof stilgestaan bij het urencriterium om aanspraak te kunnen maken op de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek. Hieraan blijkt niet te zijn voldaan. Het urenoverzicht dat is verstrekt is te globaal en niet controleerbaar. Daardoor zou het niet (voldoende) duidelijk zijn wat voor werkzaamheden wanneer verricht zijn en hoeveel uren aan de werkzaamheden zijn besteed.

Mocht er al sprake zijn van ondernemerschapsactiviteiten, dan is het niet aannemelijk gemaakt dat aan het urencriterium is voldaan. Het hof komt tot het oordeel dat de boekhouder niet als ondernemer kan worden aangemerkt (in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001). De Belastingdienst heeft daarom terecht niet de ondernemingsfaciliteiten op de auditor toegepast.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een vraag naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant