Uitspraak: Geen recht op teruggaaf van omzetbelasting voor ontslagen maat van accountantskantoor

Een arbeidsongeschikte accountant heeft een beroep gedaan op een overeenkomst die met de Belastingdienst zou zijn afgesloten. In de overeenkomst stond dat de afzonderlijke maten van zijn accountantskantoor als ondernemer zouden worden aangemerkt in het kader van de omzetbelasting.

De accountant was sinds 1993 maat in een vennootschap die zich bezighield met accountant- en advieswerkzaamheden. In 1999 werd een bv opgericht waarvan de betreffende accountant enig aandeelhouder en een van de drie bestuurders was. De maatschap werd onder de bv gebracht. In de KvK staat dat de bv een accountants- en belastingadviespraktijk is.

Op enig moment kreeg de accountant te maken met gezondheidsproblemen. De accountant ging geleidelijk aan minder werken en is op enig moment volledig arbeidsongeschikt. In 2003 wordt de accountant door de maatschap ontslagen. De bv is een procedure tegen de maatschap begonnen omtrent het winstaandeel van de arbeidsongeschikt geraakte ex-maat te verkrijgen. In de loop der jaren ontving de bv diverse bedragen van de maatschap.

Sinds 2004 werden voor de bv aangifte voor de omzetbelasting gedaan. Tot aan het jaar 2012 zijn geringe omzetten aangegeven. De bedragen die van de maatschap werden ontvangen werden niet in de aangiften verwerkt. Sinds 2012 is helemaal geen omzet voor de bv aangegeven. De bv heeft verzocht om teruggaaf van omzetbelasting; deze zijn ook tot het derde kwartaal van 2017 verleend. Vanaf dat moment heeft de Belastingdienst verzocht om informatie. Op verzoek heeft de bv toen informatie verschaft. Toen is geconstateerd dat de bv geen ondernemer is voor de omzetbelasting. Daarom zijn naheffingsaanslagen opgelegd.

Geschil

Het gaat om de vraag of de bv een ondernemer is in de zin van de Wet op de omzetbelasting. Ook bestaat onduidelijkheid over de teruggaaf van omzetbelasting en of het vertrouwensbeginsel aan naheffing in de weg staat.

Oordeel rechtbank

De rechtbank komt tot het oordeel dat de accountant geen recht heeft op teruggaaf van omzetbelasting. De accountant heeft het bestaan van die overeenkomst niet aannemelijk kunnen maken. Ook heeft de bv niet aannemelijk gemaakt dat vanaf 2012 nog ondernemingsactiviteiten zijn verricht waardoor zij zou kunnen worden aangemerkt als ondernemer voor de omzetbelasting.

Ook het beroep op het vertrouwensbeginsel slaagt niet. Niet is bekend of het ondernemerschap van de bv is beoordeeld. De teruggaaf kan geen vertrouwen wekken. De beroepen dienen ongegrond te worden verklaard.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant