Uitspraak: Geen tekortkoming in administratieve dienstverlening; klant levert zelf niets aan

Een administratie- en belastingadvieskantoor verricht sinds 2011 voor een van zijn klanten de financiële administratie, doet diverse belastingaangiften en stelt jaarrekeningen op. Op enig moment zijn betalingsachterstanden ontstaan. Ondanks sommaties en aanmaningen is de klant niet tot betaling over gegaan. In 2018 worden de werkzaamheden aan een nieuwe boekhouder geven. De voormalige klant probeerde onder betaling van openstaande facturen uit te komen. Het betrof een bedrag van bijna 12.000 euro.

Oordeel kantonrechter

De rechtbank kwam tot het oordeel dat de vordering van het administratie- en belastingadvieskantoor werd toegewezen. De klant moest alsnog de onbetaalde facturen voldoen. Het verweer dat de betalingen al waren voldaan, slaagt niet.

Hoger beroep

Daarmee was de tegenpartij het niet eens. De tegenpartij besloot een klacht in te dienen en komt met een nieuw verweer. Het administratie- en belastingadvieskantoor zou in de administratieve dienstverlening tekort zijn geschoten en daarom zou zij de facturen niet hoeven te betalen. Zonder meer zouden er gegevens zijn verwerkt, ondanks dat er aanleiding moest zijn om te vermoeden dat er sprake was van onjuistheden, onregelmatigheden en onvolledigheden. Door dit niet op te merken zou niet zijn gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend boekhouder mag worden verwacht. Daarom zou sprake zijn van een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen.

Er werd aangevoerd dat wegens tekortkoming een ontbinding van de overeenkomst plaats moest vinden. Daarnaast werd aanspraak gemaakt op terugbetaling van gemaakte kosten en op schadevergoeding. Deze kosten zouden volgens de klant in een andere procedure worden gevorderd.

Het hof kan zich niet vinden in het betoog. Er kan pas op ontbinding worden overgegaan als de schuldenaar in verzuim is, met uitzondering van de gevallen dat de nakoming blijvend of tijdelijk onmogelijk is geworden (artikel 6:265 lid 2 BW). Er zou geen ingebrekestelling zijn ingesteld en dit was wel mogelijk geweest. Eventuele fouten hadden dan hersteld kunnen worden. Het is niet betwist dat fouten inderdaad konden worden hersteld. Ontbinding van de overeenkomst kan niet plaatsvinden. Ook is niet aangetoond dat sprake zou zijn van een andere vorm van verzuim.

Het administratie- en belastingadvieskantoor heeft gemotiveerd betwist dat zij tekort is geschoten in de dienstverlening. De klant heeft zelf de benodigde stukken voor het opstellen van de jaarrekening 2016 niet aangeleverd. Ook niet nadat daarom herhaaldelijk was verzocht. Daarom is dit onderdeel onvoldoende onderbouwd. Het vonnis van de rechtbank wordt bekrachtigd. De klant moet alsnog het openstaande bedrag betalen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter. Klik hier om vrijblijvend contact op te nemen.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant