Uitspraak: <strong>Gerechtshof bekrachtigt vonnis: geen sprake van zorgplichtschending door bank</strong>

In een recente zaak voor het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch had de eiser (X) het vonnis van de rechtbank aangevochten, waarin de vordering tot verklaring voor recht dat de bank toerekenbaar tekort was geschoten in de nakoming van haar zorgplicht dan wel onrechtmatig had gehandeld door een te hoog of een onverantwoord bedrag aan hypothecaire financiering aan X te verstrekken, werd afgewezen. Het gerechtshof bekrachtigt het vonnis van de rechtbank, waarin werd gesteld dat X niet aannemelijk had gemaakt dat hij schade had geleden door een zorgplichtschending van de bank.

Aanleiding

X betoogde dat de bank een te hoog of een onverantwoord bedrag aan hypothecaire financiering had verstrekt. X stelde dat de verhoging van de hypotheeksom een gevolg was van oversluiten van de lening, waarbij de bank het bedrag aan hypothecaire financiering had verhoogd.

Het gerechtshof oordeelde dat er geen sprake was van “overfinanciering”. De verhoging was het gevolg van de aflossing van de lening en de kosten die verbonden waren aan het oversluiten, waren betaald uit de verhoogde lening. Ook was er een bedrag aan kosten aanwezig dat diende als inleg voor een belegging. Het hof oordeelde dat er geen sprake was geweest van een schending van de zorgplicht door de bank en dat X niet aannemelijk had gemaakt dat hij schade had geleden als gevolg van de verstrekte hypothecaire financiering.

Het gerechtshof bekrachtigde daarom het vonnis van de rechtbank, waarin de vordering van X werd afgewezen. X werd veroordeeld in de kosten van het hoger beroep.

Deze zaak laat zien dat het voor de eiser belangrijk is om aannemelijk te maken dat er sprake is geweest van een zorgplichtschending en dat daardoor schade is geleden. Indien de eiser dit niet kan bewijzen, zal hij zijn vorderingen waarschijnlijk zien afgewezen.

Lees de volledige uitspraak van het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant