Uitspraak: ING dient schade van consument door misbruik bankpas en pincode voor 75% te vergoeden

Meneer E heeft samen met zijn echtgenote een betaalrekening bij ING Bank N.V. (hierna: “ING”). Aan deze betaalrekening zijn bankpassen gekoppeld. De pincodes die bij de bankpassen horen dienen geheim te blijven op grond van de Uniforme Veiligheidsregels. In deze Uniforme Veiligheidsregels is onder andere opgenomen dat meneer E en zijn echtgenote de pincodes niet aan anderen mogen laten zien of vertellen wat deze codes zijn. De pincodes mogen ook niet ergens worden opgeslagen of opgeschreven. Als de pincodes anders vergeten worden mogen ze alleen worden geschreven in een voor anderen onherkenbare vorm.

Consumenten gaan op vakantie en laten bankpassen en pincodes achter in de kluizen

Meneer E en zijn echtgenote gaan enige tijd later op vakantie naar het buitenland. Zij willen hun bankpassen niet meenemen en hebben deze thuis in een kluis opgeborgen. Deze kluis was voorzien van een digitaal slot en zat vastgeschroefd aan de muur. De pincodes van de bankpassen heeft meneer E in een brandkluis opgeborgen. Deze pincodes heeft meneer E op een post-it opgeschreven in de vorm van een aantal fictieve telefoonnummers. De buurvrouw van meneer E en zijn echtgenote zou tijdens de vakantie zorg dragen voor post en dergelijke. Zij bezat dan ook een sleutel. Tijdens de vakantie van meneer E en zijn echtgenote blijkt er ingebroken te zijn in hun huis.

Bij deze inbraak zijn er veel goederen ontvreemd, waaronder de aan de muur vastgeschroefde kluis met de daarin opgeborgen bankpassen. Ook de brandkluis waar de pincodes inlagen is meegenomen door de inbrekers. Omdat meneer E en zijn echtgenote nog op vakantie waren heeft hun zoon de bankpassen geblokkeerd bij ING. Echter, nog voor ING de bankpassen had geblokkeerd is er al € 3.880,- van de rekening van meneer E afgehaald door de inbrekers. Meneer E heeft vervolgens aangifte gedaan bij de politie en een klacht ingediend bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

Meneer E vordert in deze procedure betaling van € 3.880,- van ING nu meneer E heeft voldaan aan zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst van de betaalrekening. ING is daarom gehouden tot vergoeding van de schade. Meneer E heeft naar eigen zeggen zorgvuldig gehandeld. De inbrekers dienden 3 inbraken te plegen voor ze toegang hadden tot zowel zijn bankpas als de pincodes.

Commissie: verliezen komen voor rekening van consument indien dit veroorzaakt is door frauduleus handelen

De Commissie oordeelt dat op grond van artikel 7:529 lid 1 en 2 van het Burgerlijk Wetboek de verliezen voor rekening komen van de consument indien deze zijn veroorzaakt doordat hij frauduleus heeft gehandeld of opzettelijk een of meer verplichtingen voor het veilig gebruik niet is nagekomen. De Commissie is het met ING eens dat meneer E voor wat betreft de pincodes grof nalatig is geweest. Ook de post-it met pincodes is volgens de Commissie niet op een voldoende onherkenbare vorm opgeschreven. Dit zou anders zijn als deze fictieve telefoonnummers onderdeel waren van een adressenboekje.

Echter, gelet op de specifieke feiten en omstandigheden oordeelt de Commissie dat de aansprakelijkheid van meneer E dient te worden beperkt op grond van artikel 7:529 lid 3 BW. Dit mede door de meneer E getroffen veiligheidsmaatregelen zoals het aanbrengen van een voordeur met politiekeurmerk, het gescheiden opbergen van de bankpassen en codes en het toezicht door de buurvrouw. De aansprakelijkheid van meneer E stelt de Commissie vast op 25%. Dit heeft tot gevolg dat ING € 2.910,- dient te vergoeden.

Klik hier voor de volledige uitspraak van het Kifid.

Zorgplicht advocaten

Heeft u ook een geschil met uw bank? Neem dan hier vrijblijvend contact met ons op. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben ruime ervaring met het procederen tegen banken, verzekeraars en vermogensbeheerders alsmede tussenpersonen en/of overige dienstverleners.

Zie ook vergelijkbare uitspraak:

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant