Uitspraak: Inschrijving accountant tijdelijk doorgehaald na gegronde klacht over bestuurswerkzaamheden binnen VvE

Een accountant die werkzaamheden heeft als penningmeester en secretaris van een Vereniging van Eigenaars (hierna: VvE) zal gedurende één maand uit het accountantsregister worden gehaald. De Accountskamer oordeelde dat alle klachten van de klagers gegrond waren en legde dan ook een maatregel op van tijdelijke doorhaling van de inschrijving in de registers.

Aanleiding

Klagers hebben in 2018 een appartement(srecht) gekocht. Dit gebouw is al in 2003 door middel van een splitsingsakte opgesplitst in verschillende appartementsrechten. Na het passeren van de splitsingsakte zijn er drie verschillende VvE’s opgericht: één VvE hoofdsplitsing en twee VvE’s ondersplitsing. De accountant vervult binnen de VvE hoofdsplitsing een rol in het bestuur. Zo is de accountant zowel penningmeester als secretaris. Voordat klagers het appartement kochten heeft de accountant aan de notaris van klagers informatie verstrekt over de jaarrekening en het reservefonds van de VvE. Na de aankoop van het appartement hebben klagers hun aandeel bijgedragen aan het reservefonds van een van de twee VvE’s met ondersplitsing. Ook hebben zij voor anderhalf jaar de servicekosten betaald. Uiteindelijk blijkt alleen de VvE hoofdsplitsing ingeschreven te staan in het handelsregister. Reden genoeg voor klagers om de accountant te confronteren en nadere informatie op te vragen.

Klacht

Klagers vinden dat de accountant in strijd met de geldende gedrags- en beroepsregels heeft gehandeld. Zo stellen klagers dat de accountant ten onrechte één financiële administratie voerde voor de verschillende VvE’s. Ook zijn zij van mening dat de accountant een: misleidende voorstelling van zaken heeft gegeven, ten onrechte servicekosten heeft geïnd en deze ook onjuist berekend heeft, verzuimd heeft binnen een half jaar een jaarrekening op te stellen, meer uitgaven heeft goedgekeurd dan mag volgens zijn mandaat en geweigerd heeft inzage te geven in de administratie. De door klagers gevraagde informatie is volgens hen, ondanks aandringen, nooit beschikbaar gesteld.

Oordeel van de Accountantskamer

De accountantskamer verklaart de klacht op alle onderdelen gegrond en legt aan de betrokkene de maatregel van tijdelijke doorhaling van de inschrijving van de accountant in de registers op voor de duur van één maand. Volgens de Accountantskamer is de accountant, ondanks een eerder opgelegde maatregel, zich onvoldoende bewust van de geldende gedrags- en beroepsregels. Daarbij is de Accountantskamer van mening dat de accountant bij de door hem als bestuurslid van een VvE verrichte werkzaamheden in meerdere opzichten gehandeld heeft in strijd met de fundamentele beginselen van vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en professionaliteit. Dit komt onder andere tot uiting in het feit dat de accountant geen enkel inzicht heeft gegeven in zijn handelen. Niet aan de klagers, maar ook niet aan de Accountantskamer.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant