Uitspraak: Integriteit geschonden door RA, geen sprake van een vriendendienst

Een registeraccountant (RA) heeft een vriendendienst aan een voormalige zakenpartner verleend. Hij heeft de belastingaangiften en het deponeren van jaarrekeningen verzorgd als vriendendienst. De Accountantskamer heeft in deze zaak een uitspraak gedaan. Ook Accountancy Vanmorgen heeft hier een artikel over gepubliceerd.

Financiële integriteit

Accountants hebben de verantwoordelijkheid om de financiële integriteit van organisaties te waarborgen. Om deze verantwoordelijkheid te kunnen dragen, moeten accountants zich houden aan strikte ethische normen en richtlijnen.

Hulp bij financiële problemen

In deze zaak gaat het om een RA die zijn diensten aanbood aan een voormalige zakenpartner, zonder daarvoor een vergoeding te vragen. De voormalige zakenpartner had financiële problemen en had hulp nodig bij het opstellen van jaarrekeningen. De RA bood aan om de jaarrekeningen op te stellen, zonder dat daarvoor een vergoeding werd gevraagd. Uiteindelijk heeft hij het niet gedaan. Daardoor kregen de klagers ambtshalve aanslagen en boetes opgelegd. Ook zou de RA zonder toestemming belastingaangifte hebben gedaan voor de onderneming, een belastingteruggave hebben ontvangen en correspondentie van de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel hebben achtergehouden.

Het oordeel van de Accountantskamer

De Accountantskamer oordeelde dat de RA zijn integriteit had geschonden door zijn diensten aan te bieden aan zijn voormalige zakenpartner. Volgens de Accountantskamer had de RA moeten beseffen dat het aanbieden van zijn diensten zonder vergoeding de schijn van belangenverstrengeling zou kunnen wekken. De RA had daarom aannemelijk moeten maken dat er geen sprake was van belangenverstrengeling, bijvoorbeeld door een onafhankelijk oordeel van een andere accountant te vragen. De RA had echter geen duidelijke verklaring kunnen geven waarom hij zijn diensten kosteloos had aangeboden en waarom hij de voormalige zakenpartner had geholpen.

Hier kunt u de volledige uitspraak van de Accountantskamer lezen.

Het belang van onafhankelijkheid en integriteit

Deze zaak laat zien dat accountants zeer voorzichtig moeten zijn als het gaat om het verlenen van diensten aan voormalige zakenpartners. Het is belangrijk om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden en te allen tijde de integriteit van de accountant te waarborgen. Accountants moeten zich bewust zijn van de ethische normen en richtlijnen die van toepassing zijn op hun werkzaamheden en deze te allen tijde naleven. Daarnaast is het raadzaam om onafhankelijk advies in te winnen bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde activiteiten.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of notaris. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant