Uitspraak: Kantonrechter stelt werkgever in het ongelijk in zaak rond relatie- en concurrentiebeding

In de zaak tussen een voormalige werkgever en een werknemer ging het om het onderscheid tussen een relatie- en een concurrentiebeding. De kantonrechter oordeelde dat er geen sprake was van een overtreding van het in de arbeidsovereenkomst overeengekomen relatiebeding.

Aanleiding

In deze zaak ging het om de betekenis van het relatiebeding zoals vermeld in artikel 4 van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter benadrukte dat de vraag hoe deze bepaling moet worden uitgelegd, niet alleen beantwoord kan worden door een taalkundige uitleg. In plaats daarvan moet er ook gekeken worden naar de zin die partijen in de gegeven omstandigheden aan het beding mochten toekennen en naar hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter oordeelde dat een relatiebeding een andere strekking heeft dan een concurrentiebeding, waarbij het laatste verbiedt dat werknemers in dienst treden bij concurrenten of zelfstandig gaan concurreren met de voormalige werkgever. Het relatiebeding verbiedt de werknemer echter in het algemeen om zakelijk contact aan te gaan met relaties of ex-relaties van de werkgever.

Aangezien de werkgever geen bewijs bood voor zijn stelling dat arbeidsovereenkomsten vallen onder het aangaan van een zakelijk contact in de zin van het relatiebeding, verwerpte de kantonrechter de vordering van de werkgever. Ook werd de door de werkgever gestelde contractuele boete afgewezen omdat de werknemer het relatiebeding niet had overtreden.

De kantonrechter veroordeelde de werkgever vervolgens tot het betalen van een bedrag van € 2.365,38 bruto aan loon over oktober 2021 met emolumenten, evenals € 209,34 bruto aan vakantietoeslag en € 251,68 bruto aan vakantiedagen. Daarnaast werd een wettelijke verhoging toegepast, welke werd gematigd naar 25%.

Lees de volledige uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant