Uitspraak: Kantonrechter verplicht belastingadvieskantoor tot betaling openstaande facturen

Een Rotterdams belastingadvieskantoor was het niet eens met de eis van een online platform voor boekhouders, accountants en aanverwante bedrijven, om een bedrag van € 7.483,20. De kantonrechter heeft het belastingadvieskantoor echter verplicht de openstaande facturen te betalen.

Aanleiding

In oktober 2019 sloten het belastingadvieskantoor en het online platform een overeenkomst. Hierin werd afgesproken dat het platform maandelijks een aantal offerte aanvragen van potentiële klanten aan het kantoor zou leveren, tegen betaling van een vast maandelijks tarief. Bovendien zou het platform zich inspannen om voor het kantoor 60 ‘IB leads’ te genereren die aan enkele afgesproken criteria voldeden.

De belastingadviseur had een betere resultaten uit de voorgestelde leads verwacht, maar partijen waren hierover niets overeengekomen. Het betrof slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverbintenis. De betalingsverplichting van het belastingadvieskantoor stond enkel tegenover de verplichting van het platform om de overeengekomen leads aan te bieden.

Doordat het kantoor betalingsproblemen ondervond vanwege de gevolgen van de wereldwijde corona pandemie, zijn partijen in augustus 2020 een betalingsregeling overeengekomen ter aflossing van de openstaande schuld. Met rente en buitengerechtelijke kosten erbij ging het om het eerder genoemde bedrag van € 7.483,20.

Beoordeling kantonrechter

De kantonrechter constateerde dat het platform in 2020 94 leads aan de belastingadviseur had aangeboden. Het belastingadvieskantoor had de juistheid hiervan niet betwist en had ook niet eerder geklaagd over tegenvallende resultaten of overgegaan tot ontbinding van de overeenkomst. Ook de overige argumenten waarmee het kantoor de vordering betwistte, werden terzijde geschoven. Daarom werd de vordering tot betaling van € 5.999,50 aan openstaande facturen toegewezen door de kantonrechter.

Het belastingadvieskantoor moet dus de openstaande facturen van zo’n € 6.000 gewoon betalen aan het online platform voor boekhouders, accountants en aanverwante bedrijven. De kantonrechter oordeelde dat het kantoor niet eenzijdig kan bepalen dat de door hem verrichte betalingen toereikend zijn gelet op de resultaten uit de leads.

Lees de volledige uitspraak van de Rechtbank Rotterdam.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant