Uitspraak: Klachten tegen accountant ook bij het College afgewezen

Een accountant heeft werkzaamheden verricht voor een orgelmakerij. Het bedrijf verkeerde op enig moment in financiële moeilijkheden. Er meldde zich een koper om het bedrijf over te nemen. Om dit verkoopproces te begeleiden werd de accountant ingeschakeld.

Op enig moment is een ruzie ontstaan tussen de koper en de accountant. De koper weigerde facturen van de accountant te betalen. In 2014 besloot de accountant daarom beslag te leggen op de pensioenuitkering van de koper. De partij die de orgelmakerij had overgenomen ging enkele jaren later failliet.

Een van de schuldeisers is de accountant. In 2019 besloot de koper klachten in te dienen bij de Kamer. Een van de klachten werd niet-ontvankelijk verklaard en de rest van de klachten werden afgewezen. De Kamer was van mening dat niet kan worden gesteld dat de accountant een onjuiste vordering had ingediend.

De overnemer was het met dit oordeel niet eens en besloot naar het College van Beroep te stappen. Daar stelde de koper dat de accountant een buitengerechtelijk akkoord voor een aanzienlijk bedrag zou hebben omzeild. Dit zou in strijd zijn met de zorgplicht van de accountant. Met crediteuren was afgesproken dat zij allen 1.000 euro kregen voor de vordering, ook als de vordering bestond uit een hoger bedrag.

De accountant heeft geen vordering ingediend en heeft niet meegedaan aan het buitengerechtelijk akkoord. Daarom was de factuur van de accountant nog niet betaald.

Het College is van mening dat het niet hard is gemaakt door de koper dat de accountant een onjuiste vordering heeft ingediend. De koper beweerde dat de orgelmakerij had verklaard dat de accountant was betaald. Dit kan echter niet worden bewezen met stukken, zoals bijvoorbeeld een betalingsbewijs. Het is niet vast komen te staan dat de accountant onzorgvuldig heeft gehandeld.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant